Kursplan för Projektorganisation

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management
 • KurskodLKT317
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64129
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Standardbehörighet

Syfte

Att arbeta i projekt är mycket vanligt, både privat, i arbetet och i undervisningen. Genom att man i en projektgrupp samlar en bred kompetens under en begränsad tid kan man effektivt kraftsamla arbetet mot projektets mål. Projektgruppens tillfälliga organisation och den tydliga målfokuseringen kan vara en källa till problem för projektet. Det behövs en gemensam grundsyn på arbetsformen och grundläggande kunskap om hur projektarbete planeras och genomförs.

Studenten ska efter genomförd kurs ha insikt i grunderna för arbete i projektform. I kursen presenteras en grundläggande, fasindelad projektmodell som behandlar planering, kontroll och styrning av projektarbetet på ett enkelt sätt. Tekniker för en förfinad planering av projekt studeras med aspekten att upptäcka och hantera exempelvis förseningar i projekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för villkoren och reflektera över begränsningar och möjligheter med att arbeta i en projektgrupp.
 • Analysera och reflektera över hur du fungerar som handledare i en skarp handledarsituation.
 • Förklara och kommunicera kemiska begrepp

Innehåll

Kursen i projektorganisation behandlar hur man kan komma fram till en god problemformulering samt hur gruppen kan samarbeta väl och hur den gemensamt ska planera och organisera projektarbete. Viktiga inslag är projekt-/handledarrollen och gruppdynamik. Kursen är en naturlig fortsättning på den metodik som används i kemikurserna i årskurs 1 med "studentledda laborationer". Momenten inom kursen appliceras ett laborativt inslag i kursen Kemi för utbildningsprogrammet Tekniskt basår.

Organisation

Undervisningen består av perspektivgivande lektioner där projektmetodik och projekt-/handledarrollen diskuteras. De vid lektionerna genomgångna momenten appliceras på moment inom kursen Kemi för Teknisk basår.

Litteratur

Under kursen utdelat material samt föreläsningsanteckningar som finns att hämta på kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Presenterade och godkända uppgifter.