Kursplan för Programutveckling

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer programming
 • KurskodLEU481
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0214 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 30 Maj 2024 fm L
  • 06 Okt 2023 fm L
  • 27 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper i datorteknik motsvarande kursen LEU432 Grundläggande datorteknik.

  Syfte

  Kursen ska ge grundläggande kunskaper i programutveckling och i programmeringsspråket C.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Studenten skall kunna slutföra programmeringsuppgifter på en grundläggande nivå. Detta betyder att studenten ska kunna förklara och använda sig av:
  • en modern utvecklingsmiljö (editor, kompilator, avlusare).
  • data i form av primitiva variabler och/eller pekare till minnesobjekt.
  • grundläggande algoritmer
  • funktionell nedbrytning och testning.
  • pekare: illustrera semantiken med principskisser över variabler, värden, pekare med objekt.
  • typer: primitiva typer och pekare, implicita och explicita typomvandlingar, uppräkningstyper.
  • standardbibliotek.

  Innehåll

  I kursen används programspråket C. Följande moment behandlas:
  • In- och utmatning till/från program m.h.a. strömmar.
  • Literaler, typer, variabler, deklarationer, operatorer, uttryck och satser, typomvandlingar, synlighetsområden.
  • Styrande satser: if, while, for, break, switch.
  • En och tvådimensionella arrayer.
  • Funktioner, parametrar, returtyper, parameteröverföring, lokala variabler.
  • Primitiva typer kontra pekare, värde och referenssemantik. Likhet.
  • Dynamisk minneshantering och poster.
  • Översiktligt om filhantering.
  • Textbehandling, strängar.
  • Grafiska och händelsestyrda program.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar och datorövningar och obligatoriska inlämningauppgifter (datorlaborationer).

  Litteratur

  Meddelas på kursida vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp). Slutbetyget baseras enbart på tentamensresultat.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.