Kursplan för Elektriska kretsar

Kursplan fastställd 2023-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical circuits
 • KurskodLEU471
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 11 Mar 2024 em L
 • 07 Jun 2024 fm L
 • 30 Aug 2024 em L
0215 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna LMA401 Matematisk analys och MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge mekatronikstudenterna den elektrotekniska grund de behöver för att kunna analysera och designa mekatroniska och inbyggda system.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • använda grundläggande nomenklatur inom det elektrotekniska ämnesområdet.
  • kommunicera kring problemställningar inom ämnesområdet.
  • göra enklare analys av likströmskretsar.
  • göra enklare analys av växelströmskretsar i tid- och frekvensplan.
  • beskriva funktion och användningsområden för de vanligaste halvledarkomponenterna, t.ex. diod, bipolartransistor och operationsförstärkare.
  • dimensionera och analysera enkla passiva och aktiva filter.
  • koppla upp, och göra mätningar på, enkla förstärkar- och filterkretsar.

  Innehåll

  • Grundbegrepp, Kirchhoffs lagar, resistansreduktioner, spännings- och strömdelning.
  • Ideala tvåpoler, spännings- och strömtvåpol, tvåpolssatsen.
  • Nodanalys. Grafisk lösning vid olinjär komponent. 
  • Diod, likriktning. Spänningsstabilisering med zenerdiod.
  • Bipolartransistorn. 
  • Grundläggande kopplingar med operationsförstärkare.
  • Visardiagram, komplexa metoden, komplex impedans.
  • Frekvens- och amplitudfunktioner för linjära system.
  • Spole, kondensator, in- och urkoppling av dessa.
  • Något om symmetriska trefassystem.
  • Laborationskursen innehåller praktiska övningar och simuleringar med något simuleringsprogram baserat på Spice för att
   • verifiera teorin,
   • belysa mättekniska frågeställningar, 
   • ge praktisk komponentkännedom,
   • använd grundläggande numeriskt verktyg för design och analys.

  Organisation

  Undervisningen bedrivs med föreläsningar, räkneövningar med egen verksamhet samt laborationer. Teoridelen omfattar 6 p och laborationskursen 1,5 p.

  Litteratur

  E1: Kretsanalys (Bill Karlström)
  E2: Extra Chapters (Bill Karlström/Jian Yang)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Teoridelen examineras med skriftlig tentamen. Laborationer med förberedelseuppgifter examinerar de mer praktiska målen.

  I mitten av kursen erbjuds ett frivilligt skriftligt prov (dugga), vilket kan ge bonuspoäng på tentamen. Bonuspoäng kan ges för andra aktiviteter. Bonuspoängen kan användas vid den skriftliga tentamen och räknas samman med tentamenspoängen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.