Kursplan för Elektriska kretsar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical circuits
 • KurskodLEU470
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63116
 • Max antal deltagare125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
3,3 hp2,7 hp
 • 08 Jan 2024 em L
 • 05 Apr 2024 fm L
 • 30 Aug 2024 em L
0204 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0,7 hp0,8 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen förutsätter matematikkunskaper svarande mot kursen LMA212 Algebra , speciellt avseende allmän algebra samt räkning med komplexa tal.

  Syfte

  Att ge elektroingenjörer och dataingenjörer den allmänna elektroteknisk bakgrund som de behöver för att kunna förstå och för att kunna analysera komponenters och systems egenskaper.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  * grundläggande nomenklatur inom det elektrotekniska ämnesområdet

  * kommunicera kring problemställningar inom ämnesområdet och utveckla en medvetenhet kring elsäkerhetsfrågor 

  * göra enklare analys av likströmskretsar

  * göra enklare analys av växelströmskretsar i tid- och frekvensplan

  * beskriva funktion och användningsområden för de vanligaste halvledarkomponenterna, t.ex. diod, operationsförstärkare och bipolartransistor

  * dimensionera och analysera enkla filter

  * koppla upp, och göra mätningar på, enkla förstärkar- och filterkretsar

  * redovisa resultat från kretssimuleringar och mätningar i en skriftlig rapport

  Innehåll

  Grundbegrepp, Kirchhoffs lagar, resistansreduktioner, spännings- och strömdelning.  Ideala tvåpoler, spännings- och strömtvåpol, tvåpolssatsen. Nodanalys, superposition. Visardiagram, komplexa metoden, komplex impedans och admittans. Frekvensfunktioner för linjära system, Bodediagram. Induktor, kondensator, in- och urkoppling av dessa. Introduktion till symmetriska trefassystem. Diod, likriktning, Zenerdioder, bipolartransistorn som switch, optokopplare, grundläggande kopplingar med operationsförstärkare. Laborationskursen innehåller praktiska övningar för att verifiera teorin, belysa mättekniska frågeställningar och ge praktisk komponentkännedom. Dessutom ingår simuleringar med något simuleringsprogram baserat på Spice.

  Organisation

  Undervisningen bedrivs med föreläsningar, räkneövningar med egen verksamhet samt laborationer. Teoridelen omfattar 6 hp och laborationskursen 1,5 hp.

  Litteratur

  Kretsanalys, Bill Karlström, 2:a upplagan, Studentlitteratur

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Teoridelen examineras med skriftlig tentamen med betygsskalan 3, 4 och 5. Laborationer (inklusive förberedelseuppgifter och redovisning av resultat) med betygsskalan "underkänd/godkänd" examinerar de mer praktiska målen. En obligatorisk elsäkerhetsföreläsning ingår i laborationsdelen. För slutbetyg krävs godkänt på tentamen och laborationskurs. Slutbetyg sätts utgående från resultatet på teoridelens skriftliga tentamen. Under kursens ges en frivillig dugga som kan ge bonuspoäng på tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2023-11-07: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2024-01-08 Förmiddag till 2024-01-08 Eftermiddag av Lisbet Björklund
    [2024-01-08 6,0 hp, 0104]