Kursplan för Router och switchteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-08-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRouting and switching technology
 • KurskodLEU420
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 62114
 • Max antal deltagare28
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0101 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i datakommunikation motsvarande kursen LEU 062 Datakommunikation

Syfte

Målet med denna kurs är att studenterna ska förvärva en djup, gedigen kunskap och få praktiska färdigheter inom Internetteknik, i synnerhet routing, switching, WAN-teknik, Datacenter- och molntjänster. Avsikten är också att studenten ska få förmåga att arbeta självständigt med planering, konfiguration och underhåll av många av dagens nätverkssystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Designa och implementera välfungerande och effektiva nätverkssystem för LAN och WAN.

2. Förstå och kunna arbeta med konfiguration av IP-routing.

3. Förstå konceptet med åtkomstkontrollistor och brandväggar.

4. Konfigurera och utvärdera de viktigaste egenskaperna hos några av de routingprotokoll som används

5. Använda TCP/IP-verktyg och andra redskap för att felsöka ett nätverkssystem.

6. Förstå hur nätverksstacken fungerar i Linux.

7. Förstå några av de senaste framstegen inom nätverk för moln och datacenter


Innehåll

Kursen syftar till att ge studenterna avancerad förståelse och praktiska färdigheter inom nätverk och nätverksteknik. Vi kommer att täcka ett brett spektrum av ämnen som är viktiga för en nätverksingenjör, inklusive LAN, WAN och datacenter. Kursens praktiska färdigheter erhålls huvudsakligen genom laboratorier och studentprojekt.

Kursen innehåller följande delar:

1- Genomgång och granskning av nätverk och nätverkssystem: Under den första delen av kursen kommer vi att granska några av det tidigare studerade materialet i datakommunikationskursen. Dessutom kommer vi att arbeta med några olika RFC-er. Vi kommer att studera några av de viktigaste funktionerna hos TCP/IP och dess arkitektur i detalj och titta på hur vissa operativsystem implementerar dessa protokoll. Vi kommer också att mer detaljerat undersöka flera av de protokoll som behandlats i grundkursen, t.ex. HTTP, HTTPS, etc.

2- Grundläggande routing och switching: Vi kommer att studera några av de grundläggande routing- och switch-funktionerna med fokus på LAN-, WAN- och datacenter-nätverk. Vi kommer att studera tekniker som NATing, NAT-cracking mm. Dessutom studerar vi brandväggar och olika metoder för åtkomstkontroll och andra metoder för att säkra nätverksenheter som t.ex. användning av paketfilter.

3- Skalbara nätverk: Vi kommer att studera tekniker som används för att skapa skalbara nätverk inklusive protokoll som Spanning Tree Protocols, Open Shortest Path First Protocols, Border Gateway Protocol och Enhanced Interior Gateway Routing Protocol,

4- Konvergerande nätverk: WAN-teknik och nättjänster som krävs av konvergerande applikationer i ett komplext nätverk. Länka protokoll i WAN, t.ex. HDLC, Point-to-Point (PPP) protokoll och Frame Relay. Bredband och seriella anslutningar. Kunskap och färdigheter som behövs för att implementera virtuella privata nätverk (VPN). Nätverksövervakning och felsökning med syslog, SNMP och Wireshark. Gränslösa nätverk, datacenter och virtualisering.

Organisation

Föreläsningar, hemuppgifter och laborationer/projekt.

Litteratur

RFCs, Manuals, and research papers
Other Course Books:
(1) James F. Kurose and Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach", 6th Edition, Pearson Education.
(2) Tony Bautts, Terry Dawson, and Arnold Robbins,Linux Network Administrator's Guide: Infrastructure, Services, and Security
(3) Robert Love, Linux Kernel Development 3rd Edition
(4) Robert Love, Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library
(5)Ellen Siever, Stephen Figgins, Robert Love, and Arnold Robbins, Linux in a Nutshell: A Desktop Quick Reference

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkända laborationer, hemuppgifter, quizzes och projekt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-08-17: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [Kurstillfälle 1] Inställt