Kursplan för Router och switchteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-06-25 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRouting and switching technology
 • KurskodLEU420
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 62116
 • Max antal deltagare48
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0101 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i datakommunikation motsvarande kursen LEU 061 Datakommunikation

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall kunna skaffa sig fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter om Internet och nätverksutrustning, framför allt IP-routrar, routerteknik, LAN-switchar och WAN-teknik. Syftet är också att studenten i ett framtida yrkesliv skall kunna självständigt planera, konfigurera och underhålla små och medelstora lokala nätverk med anslutning till det globala Internet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Planera, och bearbeta en effektiv IP-adresseringsplan med tillämpning av tekniker som Variable Length Subnet Mask (VLSM), Network Address Translation (NAT) och Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 2. Sätta upp en router med grundläggande konfiguration för att ansluta ett lokalt nätverk till Internet. 3. Analysera, konfigurera och verifiera tillämpningen av grundläggande accesskontroll på en router för att filtrera IP-paket baserat på en förbestämd policy om accessen från och till Internet. 4. Konfigurera och utvärdera egenskaperna för de mest använda routingprotokollen inom ett autonomt system; Routing Information Protocol (RIP) och the Open Shortest Path First (OSPF) i små och medelstora nät. 5. Felsöka en befintlig nätverkskonfiguration samt verifiera funktionalitet av nätverksutrustning med hjälp av TCP/IP-verktyg och nyttigt program. 6. Konfigurera och administrera switchat Ethernet-baserat lokalt nätverk (LAN) med möjlighet för redundans och gruppering av datorerna i ett antal s.k. Virtuella LANs (VLANs). 7. Konfigurera och administrera inter-switchade VLANs samt konfigurera en router för inter-VLAN routing. 8. Redogöra för de vanligaste teknikerna för globala nätverk (WAN) samt bearbeta grund konfiguration av router ansluten till, exempelvis Frame Relay och Point to Point Protocol (PPP)..

Innehåll

Kursen omfattar huvudmoment som handlar om grundläggande Internetteknik och TCP/IP-protokollen för Internetanslutning och routingteknik. Arbetssättet för IP-routrar och LAN-switchar ligger i centrum för denna kurs. Under kursens gång genomförs en gedigen tillämpning för de färdigheter som motsvarar Cisco-certifiering CCNA Routing och Switching i en praktisk labbmiljö.

Kursen innehåller följande huvuddelar:

Grundläggande nätverksteknik: OSI-modellen för datakommunikation. TCP/IP-arkitektur för Internet. Applikations- och transportprotokollen. Internetprotokollet IP, adressering och subnetting. Lokala nätverk (LAN) och Ethernet-standarder.


Grundläggande routing- och switchingteknik: Routersuppbyggnad och grundläggande konfiguration, principer för routing, vägvalsalgoritmer och protokollet RIP som "distance-vector" routingprotokoll. IP-adressering med variabel nätmask (VLSM) och adresseringsmetoder som dynamisk IP-konfiguration (DHCP) och adressöversättning (NAT). Routing inom autonomt system (AS). Routingprotokoll med VLSM: RIPv2 och standardprotokollet OSPF som "link-state" routingprotokoll. Grundläggande switchkonfiguration. Spanning Tree Protocol (STP). Virtuella LAN och ram-taggning. Routing mellan VLANs. Paketfiltrering och brandvägg för att säkra nätverksenheter genom användning av åtkomstkontrollistor (ACL).


Routing och Switching i komplexa nätverk: Konfigurering av routrar och switchar för avancerade funktioner med avseende på arkitektur, komponenter och drift av större och mer komplexa nätverk. Felsökning av routrar och switchar och lösa vanliga problem med; enkelarea OSPF, multiarea OSPF och STP i både IPv4- och IPv6-nätverk. Att skaffa sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att installera ett trådlöst nätverk (WLAN) i ett litet eller medelstort nätverk. Implementering av VLANs, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per-VLAN Spanning Tree Plus Protocol (PVST+), och EtherChannel.


Teknologier för globala nätverk (WAN): WAN-teknlogier och nätverkstjänster som krävs av konvergerade applikationer i ett komplext nätverk. Länkprotokoll i WAN t.ex. HDLC, punkt-till-punkt protokoll (PPP), och Frame Relay. Bredband och seriella anslutningar. Kunskaper och färdigheter som behövs för att etablera virtuella privata nätverk (VPN). Nätverksövervakning och felsökning med hjälp av syslog, SNMP, och NetFlow. Moderna nätverk, datacenter och virtualisering.

Organisation

Kursen omfattar huvudsakligen 14 föreläsningar alt. seminarier, 17 laborationer, 3 projektarbete, 3 labtests och 2 hemuppgifter. I kursen ingår även ett moment med webbaserade självstudier.

Litteratur

Cisco Networking Academy, "CCNA Routing and Switching", Interaktivt webb-baserat kursmaterial.


Andra kursböcker:

(1) Comer D. E. "Internetworking with TCP/IP, Principles, Protocols and Architecture",Pearson Education.

(2) James F. Kurose and Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach", Pearson Education.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen är uppdelad i tre delar, grundläggande routing och switching, routing och switching i komplexa nätverk, och WAN-access. Varje del betygsätts på samma examinationsformer. De tilltänkta lärandemålen examineras på tre sätt. Det första är direkt överinsyn av examinatorn och assistenterna under laborationer och sedan bedöma labbarbetet med hjälp av labbtest i labbsalen i slutet av varje del. Det andra är att utvärdera resultaten av projektarbete som kommer att utarbetas i samband med varje del. Arbetet med projektet sker elektroniskt med hjälp av nätverkssimulator och genom att leverera resultaten i form av uppladdade filer; simulering, diagram, tabeller och rapport. Det tredje är genom att utvärdera en muntlig presentation och rollen som opponent för ett valt ämne under ett seminarium med aktivt deltagande av hela klassen. Examinationen är naturligtvis en kontinuerlig process under kursens gång. Det är ett antal obligatoriska aktiviteter och uppgifter som kommer att bedömas och poängssättas efter att demonstrera resultaten i en lämplig form, främst rapporter och presentationer. Aktiviteterna är laborationer, projektarbete, seminarier, labbtest och hemuppgifter. Slutbetyg i skalan U/3-5 ges baserad på summan av resultaten från alla samtliga aktiviteter och uppgifter (mer detaljer om detta finns på hemsidan för kursen).

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-11-20: Examinator Examinator ändrat från Tomas Olovsson (tomasol) till Ahmed Ali-Eldin Hassan (ahmhass) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
  • 2020-06-24: Inställd Ändrat till inställd av UOL
   [Kurstillfälle 1] Inställt