Kursplan för Styr- och reglerteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogic and automatic control
 • KurskodLEU237
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62125
 • Max antal deltagare64
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Laboration, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0217 Tentamen, del B 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 12 Jan 2024 em L
  • 05 Apr 2024 fm L
  • 20 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande datorteknik, Elektriska kretsar, Algebra, Matematisk analys

  Syfte

  Kursen ger grundläggande kunskaper om funktion och uppbyggnad av moderna styr- och reglersystem.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva sekventiella förlopp med funktionsdiagram och tillståndsmaskiner.
  • använda grundläggande pneumatiska komponenter för styrning i ett pneumatiskt system
  • programmera förreglingar och sekvenser i ett industriellt styrsystem (PLC) i fyra standardspråk, ladder (LD), funktionsblock (FBD), funktionsdiagram (SFC) samt strukturerad text (ST).
  • tillämpa viktiga funktioner för personsäkerhet och processäkerhet i industriell styrning.
  • redogöra för uppbyggnaden av återkopplade system och problematiken i dynamiken kring dessa.
  • redogöra för och korrekt använda begreppen stabilitet, snabbhet, dynamisk och statisk noggrannhet
  • redogöra för PID-regulatorns funktion och uppbyggnad.
  • programmera en PID-regulatorfunktion med utsignalsbegränsningar, anti windup och stötfri övergång.
  • formulera tillståndsmodeller för enklare dynamiska kontinuerliga system.
  • tillämpa några förekommande tumregelmetoder för PID regulatorinställning.
  • implementera framkoppling och kaskadreglering

  Innehåll

  Logisk beskrivning av förreglingar och sekvensstyrningar.
  Systematisk programuppbyggnad av PLC-program: utveckling av styr- och reglerlösningar för PLC i språken FBD, SFC, LD och ST utifrån problembeskrivning, PLC-programmering enligt IEC 1131-3 i editor CoDeSys.
  Seriell kommunikation i automationssystem: fältbussar.
  Pneumatik.
  Tillämpningsområden för styrteknik respektive reglerteknik.
  Dynamiska system: återkopplade system, blockschemarepresentationer, stabilitet, frekvensanalys, Nyquists förenklade stabilitetskriterium.
  Modellering: tillståndsmodeller.
  PID-regulatorns uppbyggnad och användningsområde, tumregelmetoder för trimning av PID-regulatorer, anti-windup och gain scheduling.
  Implementation av PID-regulator i PLC-miljö i CoDeSys.
  Framkoppling, kasadreglering.

  Organisation

  Kursen ges i form av föreläsningar, övningar samt två obligatoriska laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar och referenslitteratur som publiceras på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Laborationsdel med obligatoriska laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen i slutet av kursen med betygsskala U, 3, 4, 5. 

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.