Kursplan för Analog konstruktion

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAnalog electronics design
 • KurskodLET564
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 63122
 • Max antal deltagare40 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2024 em L
 • 05 Apr 2024 em L
 • 23 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i transmissionsledningsteori inkluderande sambanden  mellan impedanser och reflektionskoefficienter motsvarande  kursen RRY011 Telekommunikation.


Syfte

Kursen avser att ge kunskaper rörande analys och konstruktion av högfrekventa elektriska kretsar av väsentlig betydelse för  trådlös kommunikation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • analysera elektriska tvåportar
 • designa och analysera högfrekventa kretsar, t.ex förstärkare och oscillatorer
 • konstruera högfrekventa kretsar med hjälp av CAD mjukvara
 • förklara ickelinjäriteter i högfrekventa kretsar
 • förklara brus i elektriska kretsar

Innehåll

 • Transmissionsledningar
 • Smithdiagram
 • Tvåportsrepresentation
  • Impedansparametrar (Z)
  • Admittansparametrar (Y)
  • Kaskadparametrar (ABCD)
  • Spridningsparametrar (S)
 • Passiva kretsar
  • Matchningsnät
  • Filter
 • Stabilitetskriterier
 • Brus i elektriska kretsar
 • Förstärkningsberäkningar
 • Kaskadkopplade förstärkare
 • Ickelinjäriteter
 • Biaseringsnät
 • Småsignalsförstärkare
 • Lågbrusförstärkare
 • Effektförstärkare
 • Oscillatorer
 • Blandare
 • CAD mjukvara

Organisation

Kursen utgörs av integrerade föreläsningar/övningar samt projektarbete.
Projektet utförs i grupper om 2 deltagare.

Litteratur

D. M. Pozar, Microwave and RF Design of Wireless Systems, Wiley, ISBN 0-471-32282-2, 2001.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen som betygssätts (U, 3, 4, 5).
Projektrapport som betygssätts med underkänd (U) eller godkänd (G)
Godkänd tentamen samt godkänd projektrapport krävs för att slutbetyg skall utfärdas

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.