Kursplan för Analog konstruktion

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAnalog electronics design
 • KurskodLET564
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 63122
 • Max antal deltagare40 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0215 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 10 Jan 2024 em L
  • 05 Apr 2024 em L
  • 23 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kunskaper i transmissionsledningsteori inkluderande sambanden  mellan impedanser och reflektionskoefficienter motsvarande  kursen RRY011 Telekommunikation.


  Syfte

  Kursen avser att ge kunskaper rörande analys och konstruktion av högfrekventa elektriska kretsar av väsentlig betydelse för  trådlös kommunikation.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • analysera elektriska tvåportar
  • designa och analysera högfrekventa kretsar, t.ex förstärkare och oscillatorer
  • konstruera högfrekventa kretsar med hjälp av CAD mjukvara
  • förklara ickelinjäriteter i högfrekventa kretsar
  • förklara brus i elektriska kretsar

  Innehåll

  • Transmissionsledningar
  • Smithdiagram
  • Tvåportsrepresentation
   • Impedansparametrar (Z)
   • Admittansparametrar (Y)
   • Kaskadparametrar (ABCD)
   • Spridningsparametrar (S)
  • Passiva kretsar
   • Matchningsnät
   • Filter
  • Stabilitetskriterier
  • Brus i elektriska kretsar
  • Förstärkningsberäkningar
  • Kaskadkopplade förstärkare
  • Ickelinjäriteter
  • Biaseringsnät
  • Småsignalsförstärkare
  • Lågbrusförstärkare
  • Effektförstärkare
  • Oscillatorer
  • Blandare
  • CAD mjukvara

  Organisation

  Kursen utgörs av integrerade föreläsningar/övningar samt projektarbete.
  Projektet utförs i grupper om 2 deltagare.

  Litteratur

  D. M. Pozar, Microwave and RF Design of Wireless Systems, Wiley, ISBN 0-471-32282-2, 2001.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen som betygssätts (U, 3, 4, 5).
  Projektrapport som betygssätts med underkänd (U) eller godkänd (G)
  Godkänd tentamen samt godkänd projektrapport krävs för att slutbetyg skall utfärdas

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.