Kursplan för Elektriska mätsystem och mätmetoder

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical measurements: Systems and methods
 • KurskodLET271
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63111
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 15 Mar 2024 em L
 • 07 Jun 2024 fm L
 • 23 Aug 2024 em L
0202 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper motsvarande grundkurserna Elektriska kretsar,  Ellära och elektronik, Algebra, Matematisk analys och Linjära system.

  Syfte

  Kursens syfte är att göra kursdeltagarna bekanta med ett modernt elektriskt mätsystem, både ur teoretiska och praktiska synvinklar. Kursen behandlar elektriska mätsystem både i ett övergripande perspektiv och i detalj. Teoridelen ger kursdeltagaren en insikt i de vanligaste matematiska metoderna och laborationsdelen ger en praktisk, "hands-on"-färdighet i att hantera givare och moderna mätinstrument.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Hantera digitala mätinstrument (digitala oscilloskop, digitala multimeterar mm). Redogöra för uppbyggnaden av ett mätsystem och dess ingående block, såsom givare, filter, förstärkare, AD-omvandling, sampling, signalbehandlingsmetoder och behovet av skärmning och jordning i mätsystemet. Grundläggande LabVIEW-programmering. Utveckla medvetenhet om akademisk hederlighet.

  Innehåll

  I kursen går vi igenom ett komplett mätsystem från givare till databehandling. Resistiva, kapacitiva och induktiva givare. Piezoelektriska och piezoresistiva givare. Trådtöjningsprincipen och Wheatstonebryggan. Differentialtrafon, växelströmsbryggor och oscillatorer. Instrument- och laddningsförstärkare. AD-omvandlare. Filter. Mätinstrument: Digitala oscilloskop, frekvensanalysatorer,Heterodynteknik, DFT, FFT. Prober, bandbredd, stigtider, pulsreflektion och impedansanpassning. Osäkerhetsanalys: Typ A- och typ B-osäkerheter, felfortplantning. Störningar och störningskoppling i mätsystem. EMC-aspekter på mätsystem. Skärmning och jordning. LabVIEW-programmering.

  Organisation

  Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar (2-3/vecka), övningar 1/vecka) samt fyra stycken laborationer.

  Litteratur

  Elektriska mätsystem och mätmetoder, Lars Bengtsson, Studentlitteratur

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen på teoridelen med betygsgränserna U, 3, 4 och 5. På laborationsdelen, ges endast betygen Underkänd (U) och godkänd (G). Slutbetyget baseras på den skriftliga tentan.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.