Kursplan för Styrteknik

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogic control
 • KurskodLET086
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63127
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 6 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
0217 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i Digital- och datorteknik, Elektriska kretsar och grundläggande C-programmering eller motsvarande

Syfte

Ett tillämpningsområde där elektroingenjören har uppgifter att fylla är automatisering av olika förlopp. Denna kurs ska ge insikt i och kunskap om de metoder och den utrustning som kan förekomma vid styrning av industriella processer, maskiner och andra anläggningar. Huvuddelen av kursen utgörs av ett projektarbete vars syfte är att studenten utifrån funktionsspecifikation skall konstruera, funktionsprova och felsöka ett större system med flera samverkande funktioner både vad gäller hårdvara och programvara samt att öva muntlig och skriftlig rapportering. Introduktion i begrepp och metoder inom ingenjörsetik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • arbeta i grupp för att planera och lösa en gemensam projektuppgift,
 • formulera logiska lösningar för två olika typer av styrutrustningar: programmerbara styrsystem (PLC) och mikrokontroller (MCU),
 • hantera programmeringsmiljöer och utveckla styrprogram för PLC och mikrokontroller
 • dimensionera komponenter, rita kopplingsschema och koppla elektronik för signalomvandling,
 • felsöka och verifiera funktionen,
 • dokumentera projektet i skriftlig rapport på engelska,
 • lära känna igen och göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter, särskilt i frågeställningar som automatisering kan ge upphov till.

Innehåll

Principiell uppbyggnad av styr-, regler- och övervakningssystem. Uppbyggnad och funktion av mikrokontroller (MCU) och programmerbara styrsystem (PLC). Programmering av PLC i språken FBD och SFC. Programmering av MCU i C.Signalanpassning mellan de olika styrenheterna, sensorer och aktuatorer. Felsökning i egen och andras kopplingar och program. Skriftlig rapportering på engelska och muntlig redovisning på svenska. Ingenjörsetik med inriktning på automatisering

Organisation

Styrteknikprojektet omfattar 6,0 hp och ingenjörsetik omfattar 1,5 hp. Huvuddelen av kursen består av ett projektarbete i grupper om normalt två studenter där olika typer av styrutrustning utifrån kravspecifikation i samverkan skall fås att styra en mekanisk process. Projektarbetet sker dels i laborationssal med nödvändig hårdvara och dels på egen hand i simulatormiljö. Passen i laborationssal har obligatorisk närvaro. Mellan passen i laborationssal ges schemalagda frivilliga handledningstillfällen för de delar av arbetet som ska genomföras på egen hand. Under kursen ges föreläsningar samt en obligatorisk gästföreläsning. Föreläsningarna ger underlag för genomförandet av projektuppgiften och inlämningsuppgiften i etik. Projektet redovisas i en skriftlig rapport på engelska samt en muntlig redovisning på svenska. I etikdelen ingår bl.a. en gruppdiskussion samt en inlämningsuppgift där etiska aspekter på automatisering ska redovisas.

Litteratur

Kurskompendier och övrigt material kan nedladdas från kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Aktivt deltagande i projektarbetet. Närvaro vid obligatoriska pass i laborationssal och vid gästföreläsning. 
Godkänt genomförd projektuppgift, godkänd muntlig och skriftlig rapportering av projektarbetet. Alla laborationspass i sal handleds och iakttas av lärare. 
Obligatorisk dugga. 
Aktivt deltagande i gruppdiskussioner och godkänd inlämningsuppgift om ingenjörsetik. 
Betygsskala godkänt/underkänt.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.