Kursplan för Styrteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogic control
 • KurskodLET086
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63115
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 6 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
0217 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i Digital- och datorteknik, Elektriska kretsar och grundläggande C-programmering eller motsvarande

Syfte

Ett tillämpningsområde där elektroingenjören har uppgifter att fylla är automatisering av olika förlopp. Denna kurs ska ge insikt i och kunskap om de metoder och den utrustning som kan förekomma vid styrning av industriella processer, maskiner och andra anläggningar. Huvuddelen av kursen utgörs av ett projektarbete vars syfte är att studenten utifrån funktionsspecifikation skall konstruera, funktionsprova och felsöka ett större system med flera samverkande funktioner både vad gäller hårdvara och programvara samt att öva muntlig och skriftlig rapportering. Introduktion i begrepp och metoder inom ingenjörsetik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • arbeta i grupp för att planera och lösa en gemensam projektuppgift,
 • formulera logiska lösningar för två olika typer av styrutrustningar, PLC och mikrocontroller,
 • hantera programmeringsmiljöer och konstruera styrprogram för dessa utrustningar,
 • dimensionera komponenter och rita kopplingsschema för kringliggande fast elektronik samt koppla denna,
 • felsöka och verifiera funktionen,
 • dokumentera projektet i skriftlig rapport på engelska,
 • lära känna igen och göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter, särskilt i frågeställningar som automatisering kan ge upphov till.

Innehåll

Principiell uppbyggnad av styr-, regler- och övervakningssystem. Uppbyggnad, funktion och programmering av mikrokontroller (MCU) och programmerbara styrsystem (PLC). Orientering om några givare och verkställande don för binär styrning samt konstruktion och dimensionering av signalanpassning mellan dessa och styrelektroniken. Utgående från funktionsbeskrivningar formulera styrvillkor baserade på logiska grundfunktioner, minnes-, tids- och räknarfunktioner. Överföring av sekventiella styrspecifikationer till funktionsdiagram (Grafcet). Realisering av styrfunktioner med PLC och MCU. Uppgiftens komplexitet innebär normalt omfattande felsökning och funktionstester. Skriftlig rapportering på engelska och muntlig redovisning på svenska. Automatisering och ingenjörsetik.

Organisation

Styrteknikprojektet omfattar 6,0 hp och ingenjörsetik omfattar 1,5 hp. Huvuddelen av kursen består av ett projektarbete i grupper om normalt två studenter där olika typer av styrutrustning utifrån kravspecifikation i samverkan skall fås att styra en mekanisk process. Varje projektgrupp har ca 40 timmars obligatorisk laborationstid i för ändamålet utrustat laboratorie och med möjlighet till handledning. Under kursens ges ca 12 föreläsningar som ger underlag för genomförandet av projektuppgiften och inlämningsuppgift. Projektet redovisas i en skriftlig rapport på engelska samt en muntlig redovisning på svenska. I etikdelen ingår bl.a. en gruppdiskussion samt en inlämningsuppgift där etiska aspekter på automatisering ska redovisas.

Litteratur

Kurskompendier och övrigt material kan nedladdas från kursens hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänt genomförd projektuppgift, godkänd muntlig och skriftlig rapportering av projektarbetet samt godkänd dugga som är inlagd efter drygt halva projekttiden. Alla laborationspass handleds och iakttas av examinerande lärare. För språkutvecklande delen krävs aktivt deltagande, skriftlig och muntlig presentation av uppgifter kopplade till projektarbetet.
Obligatorisk dugga.
Aktivt deltagande i gruppdiskussioner och godkänd inlämningsuppgift om ingenjörsetik.
Betygsskala godkänt/underkänt.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-12-17: Examinator Examinator ändrat från Göran Hult (gorhul) till Veronica Olesen (veronica) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]