Kursplan för Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFinancial and management accounting
 • KurskodLBT432
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88121
 • Max antal deltagare75
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0320 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2021 fm J
 • 07 Apr 2021 fm J
 • 26 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall ha en god förståelse för ekonomi- och verksamhetsstyrning i en organisation inklusive finansiella rapporter. Syftet är också att studenten i sin yrkesutövning skall ha förmågan att konstruktivt deltaga i diskussioner om ekonomi- och verksamhetsstyrning, samt att på ett professionellt sätt deltaga i kontrollen och styrningen av en organisation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå hur centrala begrepp inom ekonomi och verksamhetsstyrning, samt extern redovisning kan relateras till projekt och projektbaserade organisationer
 • Förstå syftet med kontroll och styrning och illustrera hur detta införs i en organisation
 • Förklara skillnaden mellan extern och intern redovisning
 • Förklara kopplingen mellan resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys
 • Utvärdera nyckeltal och förstå hur dessa kan beräknas
 • Utarbeta hur strategier implementeras genom traditionella och modernare ekonomistyrningsmodeller
 • Värdera och förklara processen där projekt väljs och finansieras
 • Värdera och upprätta resultatavräkning

Innehåll

Ekonomisk styrning är begrepp som omfattar ett flertal processer och aktiviteter som äger rum organisationer, projekt, nätverk etc. Begreppet täcker in de flesta aktiviteter och processer som är relaterade till att koordinera finansiella resurser med syfte uppnå olika mål. Kursens innehåll omfattar:
 • Den externa redovisningens och ekonomi- och verksamhetsstyrningens påverkan på resursfördelning, prestationsmätning, kostnadsfördelning, samt kostnadskontroll
 • Verksamhetsstyrning och kontroll
 • Investeringar och investeringsbedömning
 • Finansiering
 • Resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys
 • Finansiella mål och nyckeltal
 • Kostnadsfördelning
 • Uppställande av budgetar
 • Resultatavräkning

Organisation

Kursen genomförs med en blandning av föreläsningar, övningar, seminarier och interaktiva workshops. Föreläsningar används för att gå igenom kursens olika ämnesdelar. På föreläsningarna introduceras också ett antal fallstudiebaserade övningar som vidare bearbetas i mindre grupper. Syftet med dessa övningar är att bidra till en djupare förståelse av stoff som diskuteras på föreläsningarna. Övningar, seminarier och workshops kommer att fokusera på att fördjupa studentens förståelse genom tillämpning av metoder och tekniker som diskuteras på föreläsningarna.

Litteratur

Accounting for Business, 3ed by Peter Scott, Oxford university press

Examination inklusive obligatoriska moment

 • En obligatorisk workshop inklusive skriftlig rapport, 1,5 HP. Betyg: U/G
 • En case rapport och aktivt deltagande i case seminarium. 1,5 HP. Betyg: U/G
 • Skriftlig tentamen, 4,5 HP, utgör grund för slutbetyg. Betyg: U/3/4/5

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten