Kursplan för Pappersteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPaper technology
 • KurskodKSK041
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25121
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2021 em J
 • 08 Apr 2021 fm J
 • 16 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i organisk kemi
Enhetsoperationer i kemiteknik

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om processerna som används för produktion av olika pappers kvalitéer. I laborations sessioner så kommer viktiga principer och operationer i papperstillverkning att illustreras. Återvinning av papper kommer också att behandlas i kusen. Vidare kommer ett flow-sheetingprogram att användas i ett mindre projektarbete (WinGEMS, som används i pappers och massaindustrin) för att ge studenten insikt i hur olika processparametrar påverkar driften i en pappersmaskin.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva fundamentala egenskaper hos massafibern
 • beskriva och diskutera de reologiska egenskaperna hos massasuspensioner 
 • beskriva och diskutera egenskaper hos olika pappersprodukter, t.ex. styrke-egenskaper, optiska egenskaper och tryckbarhet
 • beskriva och diskutera hur valet av fiber råmaterial påverkar såväl egenskaperna hos pappersprodukten som papperstillverkningen
 • förklara och diskutera de olika operationerna i papperstillverkning: malning, formering, pressning, torkning, kalandrering, beläggning och bestrykning
 • redogöra för de grundläggande principerna bakom funktionen av papperskemikalier i papperstillverkningen och diskutera effekten av olika typer av kemikalier, t.ex. retetionsmedel och medel för torrstyrka, våtstyrka och hydrofobering
 • beskriva och diskutera olika aspekter av pappersåtervinning t.ex. egenskaper hos fiber-råvaror, processer som används för pappersåtervinning samt produkter från återvunna fibrer

Innehåll

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap om processerna som används för produktion av olika pappers kvalitéer. Olika egenskaper hos papper och återvinning av papper kommer också att behandlas i denna kurs. I laborations sessioner så kommer viktiga principer och operationer i papperstillverkning att illustreras. Ett studiebesök vid ett pappersbruk kommer också att ingå.

Organisation

Kursen består av en föreläsningsserie, laborations sessioner, projektarbete samt ett studiebesök till ett pappersbruk. För att ge ett industriellt perspektiv så kommer föreläsare från pappersindustrin att bjudas in.

Litteratur

En bok med utvalda kapitel från The Ljungberg textbook kommer att användas som kursliteratur.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, laborations sessioner, projektarbete samt närvaro vid studie besök. Betygssättning kommer att grunda sig på den skiftliga tentamen samt, till viss utsträckning, på kvalitén av projektarbetet.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten