Kursplan för Tillämpad molekylspektroskopi

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied organic molecular spectroscopy
 • KurskodKOK032
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30128
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 26 Okt 2023 fm J
 • 05 Jan 2024 em J
 • 29 Aug 2024 em J
0207 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi eller motsvarande kurser.

  Syfte

  Det övergripande målet med kursen är att ge en förståelse för hur spektroskopiska experiment med en hög grad av säkerhet kan leda till bekräftelsen av strukturen för kända molekyler och belysning av form och struktur av okända föreningar av hög komplexitet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva de underliggande processer i molekyler som ger upphov till mätbara signaler.
  • Använda och beskriva hur de spektroskopiska teknikerna NMR, IR, Raman och MS fungerar. 
  • Beskriva olika NMR-tekniker.
  • Beskriva olika joniseringstekniker och separationesmetoder för joner i masspektroskopi.
  • Förklara hur frekvenser i spectrum korrelerar med molekylära strukturer och vice versa, och förstå sambandet mellan IR-spektroskopi och Ramanspektroskopi.
  • Tillämpa dina kunskaper vid strukturbestämning av okända prov.
  • Dokumentera och presentera molekylstrukturella data för kända och okända föreningar.
  • Särskilja och beskriva experimentella metoder, för att förklara hur strukturell information kan erhållas.

  Innehåll

  Kursen kommer att omfatta spektroskopiska metoder såsom kärnmagnetisk resonans, masspektrometri, IR-spektroskopi och Ramanspektroskopi. Teorin bakom de tekniker, deras program och strukturbehandling kommer att behandlas i kursen.

  Organisation

  Kursen innehåller föreläsningar, övningar och projekt.

  Litteratur

  Kursmaterialet kommer att presenteras på föreläsningar och kommer att finnas tillgänglig på hemsidan för kursen.

  Introduction to Spectroscopy 5th Edition by Lampman, Pavia, Kriz and Vyvyan

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Det blir en avslutande skriftlig tentamen, bestående av en teoretisk del och en del med strukturbestämning av spektra. Det kommer också att finnas en kort skriftlig rapport (2-4 sidor, du kan fritt välja ett ämne om IR, Raman, NMR eller MS) plus en gruppprojektpresentation (strukturuppgifter). Betyg sätts utifrån ditt resultat på tentamen, gruppprojektpresentation och den skriftliga rapporten.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.