Kursplan för Avancerad molekylärbiologi

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced molecular biology
 • KurskodKMG037
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionKEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI (GU)
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08125
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundutbildning (BSc) med kurser inom cell-och molekylärbiologi, biokemi och tillämpad mikrobiologi.

Syfte

Kursen har som fokus att ge detaljerad förståelse för genreglering och proteindynamik med fokusering på sjukdomar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vid kursens slut ska studenterna kunna:
 • Beskriva cytoskelettets dynamiska egenskaper och förklara hur detta sker
 • Förklara vikten av proteinkvalitetskontroll för cellens hälsa
 • Beskriva de olika familjerna inom molekylära chaperoner och deras funktion
 • Redogöra för cancercellers rörelse och cytoskelettets roll
 • Förklara cellbiologin bakom bröstcancer
 • Beskriva cellcykeln och reglering med fokus på segregering av kromosomer och checkpoints
 • Beskriva grundläggande mekanismer för de viktigaste intracellulära signaleringsvägarna
 • Förklara hur celler använder reglering på RNA-nivån
 • Beskriva rollen för onkogener och tumörsuppressorgener i cancer, principer för cancerbehandling och mekanismer för läkemedelsresistens i cancer
 • Beskriv den molekylära processen för meiotisk celldelning i däggdjur.
 • Beskriv den hierarkiska molekylära processen och funktionen av meiotisk homolog rekombination.
 • Beskriv hur telomerlängden bibehålls.
 • Beskriv hur telomerer är molekylärt rekonstituerad under meios.

Vid laborationskursens slut ska studenterna kunna:

 • Utföra immunocytokemi med djurceller och kunna identifiera normala och skadade cytoskelettstrukturer

Innehåll

 • Eukaryota cellcykeln
 • Intracellulära regleringsvägar
 • Cytoskelettet
 • Molekylära chaperoner
 • Cancercellbiologi
 • Meosis
 • Telomer struktur och funktion

Organisation

Föreläsningar, laborationer (obligatoriskt deltagande), seminarier

Litteratur

Ingen bestämd bok men Lodish et al., Molecular Cell Biology eller Alberts et al., Molecular Biology of the Cell kan vara användbar. Lista på rekommenderad kurslitteratur och hand-outs kommer att tillhandahållas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna måste få godkänt resultat på den skriftliga tentamen och slutföra laborationer och laborationsrapporter.