Kursplan för Bioteknik: Introduktion

Kursplan fastställd 2023-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory biotechnology
 • KurskodKLI060
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKBIO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 48115
 • Max antal deltagare100
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0196 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande behörighet till civilingenjörsprogrammet med inriktning Bioteknik.

Syfte

Kursen är en introduktion till det biovetenskapliga området och skall ge teknologen en tvärvetenskaplig inblick i såväl biotekniska processer från molekylärbiologisk nivå till industriell produktion som biologiska tillämpningar inom andra ingenjörsområden. Deltagarna skall bli förtrogna med att inhämta och sammanställa information från olika biovetenskapliga kunskapskällor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna
 • Översiktligt beskriva bioteknikområdets innehåll och inriktningar inom Chalmers.
 • Ta till sig muntlig och skriftlig information från föreläsningar och litteratur inom bioteknikområdet samt sammanställa en rapport, där det ingår att korrekt kunna referera till litteraturen.
 • Redogöra för några möjliga arbetsuppgifter och roller för en civilingenjör i bioteknologi.

Innehåll

 • Föreläsningar inom bioteknikområdet, hållbar utveckling och rapportskrivning. Fokus på bioteknisk forskning inom akademi och näringsliv.
 • Projektuppgift 

Organisation

 • Kursen innehåller föreläsningar och projektarbete. Obligatorisk närvaro gäller vid flera av kursens moment (se kurs-PM).
 • Föreläsningar ges av föreläsare från industrin och från de biorelaterade avdelningarna på Chalmers. Olika exempel på biotekniska tillämpningar, från molekylär nivå till framställning av färdiga produkter, kommer att belysas.
 • Studenterna får välja en projektuppgift inom ramen för föreläsningarna. Projektuppgiften skall genomföras i grupper om 4-5 teknologer och består av ett egenvalt biotekniskt problem eller område som skall analyseras med hjälp av kunskapsinhämtning från föreläsningar, databaser och litteratur.
 • Projektet redovisas i form av en skriftlig rapport.
 • Det ingår också temaföreläsningar då några företag av olika storlek och inriktning får beskriva sin verksamhet och vad bioteknikingenjörer kan ha för roller i respektive företag.

Litteratur

Power point presentationer från föreläsningar och eget inhämtat material från litteraturen

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig rapport samt obligatorisk närvaro vid vissa moment (se kurs PM)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.