Kursplan för Kemi

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnChemistry
 • KurskodKBT320
 • Omfattning7,5 Förutbildningspoäng
 • ÄgareZBARD
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 94111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Laboration 1,5 fup
Betygsskala: UG
1,5 fup
  0220 Tentamen 6 fup
  Betygsskala: TH
  6 fup
  • 08 Jan 2024 em12 L
  • 16 Feb 2024 em L
  • 26 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Särskild behörighet

  Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

  Kursspecifika förkunskaper

  Motsvarande som för programmet.

  Syfte

  Att ge fördjupad förståelse av kemiska processer och kunskap om kemins skiftande tillämpningar och betydelse inom vardagsliv, industri och livsmiljö. Kursen skall ge kunskaper motsvarande gymnasieskolans Kemi A.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kursen skall ge studenten kunskaper i materiens byggnad, kemiska reaktioner och energiomsättningar. Kursen skall ge studenten färdigheter att planera, genomföra och redovisa experimentellt arbete samt att tillämpa gällande säkerhets-föreskrifter på laboratoriet. Kursen skall ge kunskaper motsvarande gymnasieskolans Kemi 1.

  Innehåll

  Kursen är indelad i en teoretiskt och en laborativ del. Följande moment ingår:
  • Atomers och molekylers byggnad.
  • Periodiska systemet.
  • Växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materia.
  • Kemiska bindningar och deras inverkan på ämnenas fysikaliska och kemiska egenskaper.
  • Stökiometri, reaktionsformler och kemisk jämvikt.
  • Starka och svaga syror och baser, neutralisation, pH och buffertverkan.
  • Oxidation och reduktion.
  • Drivkrafter för kemiska reaktioner: entalpi och entropi.
  • Organiska kemins viktigaste ämnesklasser och funktionella grupper.
  • Kretslopp och miljöfrågor.
  • Moderna material och industriella tillämpningar.
  • Experimentella undersökningar.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer. Föreläsningar och övningar ges på distans. Laborationer genomförs dels på distans men normalt också vid två tillfällen på Campus.

  Litteratur

  Borén m fl: Kemiboken 1, Liber. Björk, Brolin m fl.: Formler och Tabeller, Natur och Kultur.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen, både digitalt och på Campus, samt godkända laborationer. Slutbetyg: U, 3, 4 eller 5. Avslutad kurs motsvarar till djup och innehåll minst gymnasieskolans kurs Kemi 1.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.