Kursplan för Näringslivssamverkan - Arbetslivsintegrerad praktik inom kemiteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExternal cooperation - Work integrated learning for chemical engineers
 • KurskodKBT285
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64125
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0215 Projekt 12 hp
  Betygsskala: UG
  12 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kursen får påbörjas efter godkända 90 hp inom TIKEL. Arbetsplan för praktiken ska godkännas av examinator innan registrering görs och innan arbetet påbörjas.

   Syfte

   Omsätta teoretiska och praktiska kunskaper i en ingenjörsmiljö samt få kunskaper om hur ett företag arbetar med omvärldsanalys, etik, hållbar utveckling, säkerhet och arbetsmiljö.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Utveckla förmågan att självständigt ta kontakt med företag/organisationer och marknadsföra egen kompetens.

   - Få praktiska kunskaper om hur företag/organisationer är organiserade och hur de arbeter med omvärldsansanlys, etik, hållbar utveckling, säkerhet och arbetsmiljö.

   - Få tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper inom kemi- och kemiteknikområdet och reflektera över kopplingen mellan utbildning och yrkesliv.

   - Visa goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation.

   Innehåll

   Praktik under 8 veckor på en godkänd arbetsplats.

   Organisation

   Studenten tar själv kontakt med företag/organisation i syfte att få till stånd en praktikplats.

   Litteratur

   Utdelat material.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Examinationen är muntlig, skriftlig och närvarogrundad och består av följande delar:

   - Skriftliga veckorapporter
   - Skriftlig slutrapport
   - Muntlig presentation
   - Godkänd närvaro (minst 80% under praktikperioden)

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.