Kursplan för Projektkurs i kemi

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnChemistry, advanced course
 • KurskodKBT185
 • Omfattning4,5 Förutbildningspoäng
 • ÄgareZBASS
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 95114
 • Max antal deltagare170
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Projekt 4,5 fup
Betygsskala: UG
4,5 fup

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Särskild behörighet

  Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen LET923 Kemi.

  Syfte

  Att ge fördjupad förståelse av kvalitativa och kemiska begrepp och fenomen samt ge kunskaper inom kemins aktuella tillämpningsområde genom ett kontext-baserat lärande. Kursen ska träna studentens förmåga att koppla ihop olika kemiska begrepp. Den skall ge självständighet och vana vid laborativt arbete samt förmåga att kritiskt granska och analytiskt behandla kemiska förlopp och egna mätresultat.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Det övergripande temat för kursen är "atomer och molekyler som byggstenar för liv och samhälle" och under kursen diskuteras livets molekyler samt hur hållbara kemiska processer är en förutsättning för vårt samhälles välstånd. Målen för ditt lärande utgår från detta tema och är följande:
  • att förstå kvalitativa och kemiska begrepp inom kemins och biokemins aktuella tillämpningsområde.
  • att utföra laborativt arbete med förmågan att kritiskt granska och analytiskt behandla kemiska förlopp och egna mätresultat.
  • att redogöra för samt diskutera och reflektera över kemitekniska och biokemiska processer.
  • att genom studiebesök på företag få inblick i de utmaningar som ingenjörer på företag står inför idag och i framtiden.

  Innehåll

  Du kommer att göra två projekt under kursen; "Energiomsättning i celler" och "Kemiteknik". Med hjälp av ett växtmaterial kommer du att mäta energiomsättningen i växtceller. I kemiteknikprojektet kommer du att göra studiebesök på företag och få förståelse för vilka framtida utmaningar som finns för dig som ingenjör.
  Följande moment kommer att diskuteras under kursen:
  • Spektroskopi
  • Proteiner och enzymer
  • DNA, kolhydrater och ATP
  • Cellen, fotosyntes och livets processer
  • Moderna organiska material och dess byggstenar
  • Elektrolys och absorption
  • Separationsprocesser
  • Råvaror och produktion

  Organisation

  Kursen består av lektioner, övningar och praktiska projekt/laborationer. Arbetet bedrivs utifrån ett kontext-baserat lärande, där lektioner och övningar är starkt kopplade till kursens två projekt i biokemi respektive kemiteknik.

  Litteratur

  Kursmaterialet kommer finnas tillgängligt i Canvas
  Kemi 1-kursen: Borén m fl: Kemiboken 1, Liber

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Slutbetyg efter kontinuerlig examination på projekten; U, G

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.