Kursplan för Projektering av kemiska processanläggningar

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPreliminary plant design
 • KurskodKBT156
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25112
 • Max antal deltagare45 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0109 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0209 Tentamen 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 21 Okt 2023 fm J
 • 04 Jan 2024 em J
 • 28 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen riktar sig till kemiteknikstudenter på mastersnivå, och en god kännedom i områdena reaktionsteknik, separationsprocesser och energianalys förutsätts. Under projektarbetet kommer metoder och verktyg för processintegrering att användas, och deltagarna bör ha grundläggande kunskaper inom detta område.

Syfte

Syftet är att införa ett systemtänkande vid planering och design av kemitekniska processanläggningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • tillämpa systemtänkande på kemitekniska processer
 • använda datorbaserade verktyg för att optimera processen
 • bestämma det bästa alternativet ur en ekonomisk, miljö- och hållbarhetsmässig synvinkel

Innehåll

I grundkurserna i kemiteknik studeras separationsprocesser, reaktorer och värmeväxlare separat. Huvuddelen av denna kurs utgörs av ett projekt där en kemisk processanläggning med alla sina delar planläggs, genom användande av moderna datorbaserade verktyg. Systemtänkandet betonas och olika aspekter av drift, kontroll, säkerhet, miljö, hållbarhet, optimering och ekonomi ingår också i kursen.

Organisation

Projektarbete i små grupper. Föreläsningsserie (inklusive inbjudna experter) om relevanta ämnen, inklusive säkerhet och miljömässiga aspekter, ekonomi, anläggningslayout, processkontroll, etc.

Litteratur

Towler, G., Sinnott R.: "Chemical Engineering Design", 2nd ed, Butterworth-Heineman 2013.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Skriftlig och muntlig presentation av projektet. Både tentamen och projektpresentationerna poängsätts och slutbetyget för kursen baseras på båda momenten i lika hög grad.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.