Kursplan för Projektering av kemiska processanläggningar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPreliminary plant design
 • KurskodKBT156
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25117
 • Max antal deltagare45
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0109 Projekt 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
  0209 Tentamen 3,5 hp
  Betygsskala: TH
  3,5 hp
  • 28 Okt 2020 fm J
  • 05 Jan 2021 em J
  • 25 Aug 2021 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen riktar sig till kemiteknikstudenter på mastersnivå, och en god kännedom i områdena reaktionsteknik, separationsprocesser och energianalys förutsätts. Under projektarbetet kommer metoder och verktyg för processintegrering att användas, och deltagarna bör ha grundläggande kunskaper inom detta område.

  Syfte

  Syftet är att införa ett systemtänkande vid planering och design av kemitekniska processanläggningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • tillämpa systemtänkande på kemitekniska processer
  • använda datorbaserade verktyg för att optimera processen
  • bestämma det bästa alternativet ur en ekonomisk, miljö- och hållbarhetsmässig synvinkel

  Innehåll

  I grundkurserna i kemiteknik studeras separationsprocesser, reaktorer och värmeväxlare separat. Huvuddelen av denna kurs utgörs av ett projekt där en kemisk processanläggning med alla sina delar planläggs, genom användande av moderna datorbaserade verktyg. Systemtänkandet betonas och olika aspekter av drift, kontroll, säkerhet, miljö, hållbarhet, optimering och ekonomi ingår också i kursen.

  Organisation

  Projektarbete i små grupper. Föreläsningsserie (inklusive inbjudna experter) om relevanta ämnen, inklusive säkerhet och miljömässiga aspekter, ekonomi, anläggningslayout, processkontroll, etc.

  Litteratur

  Towler, G., Sinnott R.: "Chemical Engineering Design", 2nd ed, Butterworth-Heineman 2013.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen. Skriftlig och muntlig presentation av projektet. Både tentamen och projektpresentationerna poängsätts och slutbetyget för kursen baseras på båda momenten i lika hög grad.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten