Kursplan för Planering och utvärdering av experiment

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign and analysis of experiments
 • KurskodKBT120
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25118
 • Max antal deltagare120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 30 Okt 2020 fm J
 • 05 Jan 2021 fm J
 • 19 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande statistik

Syfte

Syftet med kursen är att förse studenterna med kompetens inom området tillämpade statistiska metoder för arbete med att planera experiment och analysera resultat korrekt. I kursen ingår även optimering av processer, regressionsanalys och multivariat dataanalys. Kunskaper inom detta område är mycket eftertraktat i industri och forskning oberoende av område.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Planera experiment med en korrekt och effektiv designmetod.
 • Analysera och utvärdera experimentella resultat statistiskt enligt gällande metoder (ANOVA och regressionsmodeller)
 • Tillämpa och förstå grundläggande statsitiska metoder såsom hypotestestning, frihetsgrader, ANOVA, faktorexperiment såväl som andra designmetoder och tekniker.
 • Känna till och tillämpa grundläggande multivariat dataanalys och kemometriska metoder (PCA och PLS) applicerade på enkla exempel.

Innehåll

 • Statistik
 • Jämförande experiment
 • Enfaktor experiment och variansanalys
 • Slumpmässiga blockexperiment
 • Latin Square experimentell design
 • Faktorförsök 2^k
 • Sammanblandning och interaktion mellan olika parametrar i en modell
 • Reducerade faktorförsök med olika nivåer
 • Regressionsanalys och kvadratsummor
 • Robust parameteranpassning
 • Experiment med slumpmässig variation och felanalys
 • Kopplade designer
 • Responsytor och "Evolutionairy operation" EVOP
 • Multivariat dataanalys

Organisation

Kursen består av föreläsningar blandade med räkneövningar med tillämpade exempel visande på praktisk tillämpning av grundläggande statistiska begrepp. Industriella och forsknings exempel används frekvent både vid föreläsningar och övningar. Projektet har stort inslag av problembaserat lärande med aktivt lärande i datorstudior. Just projektet är en viktig del i inlärningen av de viktiga momenten i kursen och brukar uppskattas av studenterna.

Litteratur

Douglas C. Montgomery: Design and Analysis of Experiments

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen (5 timmar)

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten