Kursplan för Korrosion

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCorrosion
 • KurskodKBT095
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30122
 • Max antal deltagare40
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 17 Mar 2023 fm J
 • 07 Jun 2023 em J
 • 22 Aug 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i kemi, fysik och materialvetenskap.

Syfte

Det övergripande syftet är att ge kunskap om de grundläggande processerna för korrosion samt principerna för korrosionsskydd. Detta uppnås genom att analysera korrosion på flera längdskalor; från molekylär nivå via nano/mikroskala till makroskopisk skala. Ett brett spektrum av material behandlas, inklusive nya och avancerade material och industriellt viktiga legeringar och keramer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstår de grundläggande principerna för korrosion i vattenlösning, för atmosfärisk korrosion och högtemperaturkorrosion.
 • Förstår centrala delar av korrosion i vattenlösning, såsom passivering/depassivering, lokal korrosion, galvanisk korrosion/katodiskt skydd.
 • Använder kemisk termodynamik för att analysera drivkrafterna för korrosion.
 • Förstår grundläggande elektrokemi i relation till korrosion i vattenlösning.
 • Att få grundläggande kunskaper om viktiga metoder för att analysera korroderade material, såsom röntgendiffraktion, svepelektronmikroskopi, energidispersiv röntgenspektroskopi, fokuserad jonstrålebearbetning.
 • Analysera praktiska korrosionsproblem och föreslå sätt att motverka dem, t.ex. genom att förändra den korrosiva miljön, genom ytskydd eller genom att förändra själva materialet.
 • Förstår korrosionsprovningens principer och begränsningar.
 • Förstår principerna för hur man kan konstruera för att förhindra korrosion

Innehåll

Kusen innehåller två huvuddelar; korrosion i vattenlösning/atmosfärisk korrosion och högtemperaturkorrosion. Båda delarna skall ge en grundläggande förståelse för principerna samt termodynamiska verktyg för att beskriva/förstå korrosionen. En viktig aspekt är korrosionskydd genom skyddande beläggningar, förändring av den korrosiva miljön samt förändring av legeringens sammansättning och mikrostruktur. Vidare ges en översikt om grundläggande principerna för viktiga metoder för att analysera korroderade material, såsom röntgendiffraktion, svepelektronmikroskopi, energidispersiv röntgenspektroskopi, fokuserad jonstrålebearbetning.

Organisation

Kursen ingår föreläsningar, övningar, tre laborationer samt ett miniprojekt. Laborationerna och miniprojektet är obligatoriska.

Litteratur

Principles and Prevention of Corrosion, D.A. Jones
ISBN-10: 0133599930, ISBN-13: 978-0133599930

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och posterpresentation

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.