Kursplan för Avancerad organisk kemi

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced organic chemistry
 • KurskodKBT036
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30124
 • Max antal deltagare35 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2024 fm J
 • 07 Jun 2024 em J
 • 20 Aug 2024 fm J
0207 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Allmänna kunskaper i kemi motsvarande Kemi med biokemi (KBT250, KBT255, KBT260). Kunskaper om organisk kemi motsvarande Oorganisk och organisk kemi (KOK081).

Syfte

 • Att ge en djupare mekanistisk förståelse för området organisk kemi.
 • Att utöka studentens repertoar av organiska reaktioner med metallorganisk kemi, pericykliska reaktioner, organisk fotokemi, radikalreaktioner, asymmetrisk syntes, organiska reaktioner som involverar aminer och fosforföreningar, samt bildandet av kol-kolbindning.
 • Att tillhandahålla experimentella färdigheter i syntetisk organisk kemi och analys av organiska föreningar

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • att föreslå reaktionsmekanismer för reaktioner som ingår i kursen samt att applicera denna kunskap på andra organiska reaktioner
 • att kunna föreslå en flerstegssyntes utav en liten organisk molekyl
 • att kunna utföra en flerstegssyntes i praktiken, även att kunna hantera luftkänsliga reagens
 • ha kunskap och praktisk erfarenhet av olika metoder för upprening som används i organisk syntes
 • ha kunskapen att analysera produkter från en organisk reaktion med hjälp av 1H NMR och IR tekniker
 • ha en viss inblick i den organkemiska litteraturen, och att kunna skriva en experimentaldel till en artikel enligt gällande praxis

Innehåll

Bildandet av kol-kol bindningar, pericykliska reaktioner, organisk fotokemi, metallorganisk kemi, organokatalys, asymmetrisk syntes och reaktioner med fosfor, bor och kväveföreningar. Dessutom får eleverna arbeta med ett urval av moderna reagens och metoder på laboratoriet.

Organisation

Kursen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer. Laborationsdelen av kursen består av ett projekt med en flerstegssyntes som utförs i grupper av två.

Litteratur

Clayden, Greeves, Warren: Organic Chemistry, Oxford University Press, valfri upplaga.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och godkänd labkurs (labrapport och muntlig presentation).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.