Kursplan för Biokemi

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiochemistry
 • KurskodKBB045
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKEF
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 54119
 • Max antal deltagare12
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förkunskaper motsvarande särskild behörighet.

  Syfte

  Att ge kunskaper som möjliggör fortsatta studier i biovetenskapliga ämnen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tillämpa de vanligt förekommande modellerna för kemisk bindning och intermolekylära krafter på biologiska molekylers struktur och egenskaper.
  • Utföra termodynamiska och enkla kemi-kinetiska beräkningar på biologiska system.
  • Förstå grundläggande enzym-kinetik.
  • Känna till de vanligaste oxidations- och reduktions-reaktionerna i biologiska system.

  Innehåll

  Grundläggande biokemi, tillämpning av kemiska verktyg på biologiska system och makromolekyler, inklusive kemisk bindning, intermolekylära krafter, termodynamik och kemisk kinetik.

  Organisation

  Kursen samläses med kursen Kemi och biokemi för Bt1 och K1.

  Läsperiod 1

  Översiktsföreläsning i Biokemi

  Läsperiod 2

  Tre föreläsningar i Biokemi

  Tre lektioner i grupper om ca 30 elever där tre inlämningsuppgifter löses

  Läsperiod 3

  Två laborationer, en på DNA och en på proteiner

  Litteratur

  Nedladdningsbart material

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Tre obligatoriska inlämningsuppgifter Skrivning i Biokemi