Kursplan för Biokemi

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBiochemistry
 • KurskodKBB045
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKEF
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 54119
 • Max antal deltagare12
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0102 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaper motsvarande särskild behörighet.

Syfte

Att ge kunskaper som möjliggör fortsatta studier i biovetenskapliga ämnen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Tillämpa de vanligt förekommande modellerna för kemisk bindning och intermolekylära krafter på biologiska molekylers struktur och egenskaper.
 • Utföra termodynamiska och enkla kemi-kinetiska beräkningar på biologiska system.
 • Förstå grundläggande enzym-kinetik.
 • Känna till de vanligaste oxidations- och reduktions-reaktionerna i biologiska system.

Innehåll

Grundläggande biokemi, tillämpning av kemiska verktyg på biologiska system och makromolekyler, inklusive kemisk bindning, intermolekylära krafter, termodynamik och kemisk kinetik.

Organisation

Kursen samläses med kursen Kemi och biokemi för Bt1 och K1.

Läsperiod 1

Översiktsföreläsning i Biokemi

Läsperiod 2

Tre föreläsningar i Biokemi

Tre lektioner i grupper om ca 30 elever där tre inlämningsuppgifter löses

Läsperiod 3

Två laborationer, en på DNA och en på proteiner

Litteratur

Nedladdningsbart material

Examination inklusive obligatoriska moment

Tre obligatoriska inlämningsuppgifter Skrivning i Biokemi