Kursplan för Bioanalytisk kemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-08-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBioanalytical chemistry
 • KurskodKAM022
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionBIOLOGI OCH BIOTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08113
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 3,8 hp
Betygsskala: TH
3,8 hp
  0219 Laboration 3,7 hp
  Betygsskala: UG
  3,7 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Biokemi. Det är rekommenderat att ha läst organisk kemi och fysikalisk kemi

   Syfte

   Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om bioanalytisk-kemisk nomenklatur, metodik, instrumentering och databehandling med tonvikt på i industrin vanligt förekommande tillämpningar

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • använda sina grundläggande kunskaper i biokemi och analytisk kemi för att snabbt lära sig och hantera andra tekniker inom bioanalytisk kemi
   • redogöra för analysprocessen med särskild hänsyn till biologiska prover
   • redogöra för provberedning och provkonservering
   • beskriva de olika bioanalytiska instrumenttekniker
   • redogöra för analytiska tillämpningar av biomolekyler, såsom enzymer och antikroppar
   • redogöra för valet av instrumenttekniker för olika bioanalytiska problem
   • använda de vanligaste instrumenten inom kemisk och biokemisk analys och det förfarande som används för att lösa problem i analys.
   • generera och analysera mätdata i analytiska experiment
   • redogöra för validering av analysmetoder
   • förstå och utvärdera etiska principer och problem inom ramen för analytiska vetenskaper

   Innehåll

   • Analytisk och bioanalytisk nomenklatur, begreppen riktighet, precision, känslighet, detektionsgräns och dynamiskt område. Validering av analysmetoder.
   • Översikt över analytiska problem och analyter inom biokemin, specifikt DNA, enzymer och antikroppar
   • Molekylspektroskopiska analysmetoder: ultraviolett och synligt ljus- (UV-VIS-), near infrared- (NIR-) och fluorescensmätningar.
   • Analytiska separationstekniker: gas-, vätske- och jonkromatografi, kapillärelektrofores, superkritisk kromatografi,.
   • Tillämpningar av masspektroskopi.
   • Immunanalyser (quantitative immunoassays)
   • Etiska principer inom vetenskap och teknik
   • Introduktion till projektledning
   • Obligatoriska laborationer täcker delar av ovan beskrivet kursinnehåll med tillämpningar inom bioanalys, miljöanalys och kvalitetskontroll.

   Organisation

   20 föreläsningar, 3 laborationer 

   Litteratur

   S.R. Mikkelsen & E. Corton: Bioanalytical Chemistry 2nd. ed.
   D. Harris: Quantitative Chemical Analysis. 7 eller 8 ed.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Rapport och presentation. För slutbetyg krävs också godkända laborationer.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2020-09-01: Examinator Examinator ändrat från Aldo Jesorka (aldo) till Otto Savolainen (sotto) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]
   • Ändring gjord på kurs:
    • 2020-08-27: Institution Institution ändrat från KEMI OCH KEMITEKNIK till BIOLOGI OCH BIOTEKNIK av PA