Kursplan för Avancerad separationsteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced separation technology
 • KurskodKAA102
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25114
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare8
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • 09 Okt 2020 fm J
 • 26 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i kemiteknik inklusive transportprocesser.

Syfte

Målet med denna avancerade kurs är att ge fördjupade kunskaper i separationsprocesser och deras tillämpning, t.ex. vid framtagning av nya processer och för rening av gas- och vätskeströmmar. Multikomponent effekter på jämvikter och transportprocesser är centralt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå grundläggande separationsmekanismer i synnerhet multi komponenteffekter
 • använda simuleringsverktyg för att utforma och utvärdera separationsprocesser
 • kunna välja lämplig separationsmetod

Innehåll

Följande moment ingår:

 1. Introduktion; klassificering; val av separationsmetod; energi aspekter.
 2. Multikomponent transport och jämvikt.
 3. Multikomponent destillation/absorption.
 4. Dynamisk simulering.
 5. Adsorption.
 6. Membran separation.

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, övningar, projekt och laborationer.

Litteratur

Seader J.D., E.J. Henley och D.K. Roper: Separation process principles, 3:e ed., Wiley 2014.

Handouts.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer och projekt.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-06-11: MIN_PART MIN_PART 8 tillagt av PA
   [Kurstillfälle 1]