Kursplan för Hållfasthetslära, fortsättningskurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrength of materials, advanced course
 • KurskodIMS095
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 65122
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0222 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 26 Okt 2023 em L_DATA
  • 04 Jan 2024 fm L_DATA
  • 27 Aug 2024 em L_DATA

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna LMA401 Matematisk analys, MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, LMT202 Mekanik, TME255 Hållfasthetslära, MVE645 Programmering och numeriska beräkningar med Python och LMA017 Matematisk analys i flera variabler, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursen ger dig färdigheter att modellera spänningar och deformationer tillsammans med brott- och flytvillkor för olika komponenter. Metodik för att bedöma komponenternas stabilitet utvecklas också. Tonvikten läggs på modellering av fleraxliga spännings- och töjningstillstånd i elastiska 2D-komponenter vid plan spänning, plan töjning eller axisymmetri. I detta sammanhang utvecklas även modeller för plattor och skal. Modeller för materialbrott utvecklas utifrån den fleraxliga spänningsanalysen. Ett annat kursfokus ligger på konceptet strukturstabilitet för att bestämma gränslaster hos balkkonstruktioner.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förklara och hantera begreppen fleraxlig spänning och töjning.
  • kunna bestämma huvudspänningar och huvudspänningsriktningar.
  • beskriva och analysera isotrop termoelasticitet.
  • beskriva och analysera plan spänning, plan töjning och axisymmetri.
  • redogöra för stabilitetsbegreppet.
  • kunna analysera enklare stabilitetsproblem.
  • analysera spänningar och deformationer hos skivor, plattor och enklare skal.
  • förklara spänningsfördelningen kring koncentrerade laster.
  • beskriva och analysera spänningskoncentrationsfaktorer.

  Innehåll

  • begreppen ”spänning” och ”töjning”
  • isotrop termoelasticitet, plan spänning och töjning
  • jämvikt, virtuella arbetets princip
  • 2D-elasticitetsteori, axisymmetri
  • brott- o flytkriterier
  • principen om potentiell energins minimum
  • stabilitetskonceptet, instabilitetsfenomen
  • andra ordningens teori för balkar - Euler knäckning
  • Kirchhoff’s platteori
  • teknisk skalteori

  Organisation

  Undervisningen bedrivs på lektionsform med föreläsningar och inslag av demonstrationsräkningar.

  Undervisningen består av lektioner (76 h), samt enskilt arbete (144 h).

  Litteratur

  Meddelas på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom ett projekt och en avslutande skriftlig tentamen. Projektet ger bonuspoäng till tentamen. För godkänd kurs krävs även två godkända on-line quizzes. Betygsskala TH (U, 3, 4, 5).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på modul:
   • 2023-06-28: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av Ragnar Larsson
    [0222 Tentamen 6,0 hp] Ändrat till ingen digital examination