Kursplan för Data science inom produktframtagning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnData science in product realization
 • KurskodIMS065
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPEN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 34117
 • Max antal deltagare50 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Programmering, statistik, grunder inom produkt- och/eller produktionsutveckling.

  Grundläggande erfarenhet i Matlab eller liknande mjukvara för dataanalys är klart önskvärt. Överväg att studera en förberedande kurs i Matlab (såsom TME265) som förberedande kurs vid behov.

  Syfte

  Syftet är att möjliggöra datadrivna och faktabaserade beslut inom maskiningenjörsområdet, specifikt inom industriell produktframtagning. Kursens övergripande mål är därför att ge studenterna grundläggande förståelse för ”data science” (artificiell intelligens och maskininlärning inkluderat) och färdigheter i att applicera tekniker inom ”data science” för att utveckla produktionssystem och produkter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter avklarad kurs kommer studenterna kunna:
  LO1: Beskriva grunderna inom Artificiell Intelligens (AI), maskininlärning (ML), datadriven modellering och analys av stora datamängder.
  LO2: Applicera grunderna i välkända bibliotek och verktyg för dataanalytiker
  LO3: Beskriva olika steg i dataanalysprocessen
  LO4: Beskriva och applicera visualiseringstekniker kopplade till dataanalysprocessen
  LO5: Använda metoder för preparering av dataset för att säkerställa datakvalitet
  LO6: Förklara och tolka användandet av data och applicerbarheten av AI/ML för utveckling av produktionssystem och produktutveckling.
  LO7: Tolka och diskutera state-of-the-art-kunskap från vetenskapliga artiklar kopplat till dataanalys inom maskiningenjörsområdet
  LO8: Implementera vanliga AI/ML-algoritmer, analysera deras prestation och diskutera deras användbarhet i industriella applikationer genom produktframtagningskedjan.
  LO9: Kritiskt analysera och argumentera kring etiska principer och potentiell påverkan av AI på människor och samhälle samt utvärdera sociala och mänskliga krav på framtida system och scenarion.

  Innehåll

  Kursen är uppdelad i fyra moduler:
  Modul 1: Introduktion till avancerad dataanalys
  • Grunder inom avancerad dataanalys
  • Överblick av datadriven modellering och analys av stora datamängder
  • Introduktion till verktyg för dataanalytiker
  Modul 2: Dataanalys och visualisering
  • Introduktion till dataanalysprocessen
  • Explorativ dataanalys och statistik
  • Metoder för preparering av dataset
  Modul 3: AI och ML
  • Generell introduktion till AI och ML
  • Exempel på ML-algoritmer och förståelse för situationer de kan användas
  • Exempel på Deep Learning: Neurala nätverk (NNs)
  • Analys av olika industriella applikationer av AI/ML inom produktframtagning
  • Etiska aspekter av AI
  Modul 4: Att skapa värde av AI inom produktframtagning - projektarbete
  • Grupparbete för att förstå och skapa värde av AI/ML inom produktframtagning.

  Organisation

  Kursen använder metoder för aktivt och problembaserat lärande för att engagera studenterna och supporta inlärningen på ett kreativt sätt. De olika kursmodulerna innehåller följande läraktiviteter:
  • Föreläsningar
  • Labbar och introducerande datorövningar
  • Modelleringsövningar för att träna visualisering, datapreparering och AI/ML-applikationer
  • Projektarbete
  • Presentationer och diskussioner av vetenskapliga artiklar kopplade till produktframtagningsprocessen

  Litteratur

  - Vetenskapliga artiklar
  - Föreläsningsmaterial
  - Utvalda delar av e-böcker och annat material on-line

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination och betygssättning baseras på ett projektarbete som inkluderar förberedande övningar, en individuell dugga, litteraturseminarium, teknisk rapport och presentation. Kursdeltagarna måste vara godkända på samtliga examinationsuppgifter var för sig för godkänt betyg på kursen. Betygen är individuella enligt skalan 5, 4, 3, Underkänt.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-08-21: Examinator Examinator ändrat från Ebru Turanoglu Bekar (ebrut) till Anders Skoogh (skoand) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]