Kursplan för Teknisk projektledning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical project management
 • KurskodIMS045
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 65134
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0219 Laboration 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0319 Tentamen 3 hp
   Betygsskala: TH
   3 hp
   • 10 Jan 2024 em L DIG
   • Kontakta examinator DIG
   • Kontakta examinator DIG

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   -

   Syfte

   Förbättra studenternas förmåga att leda och arbeta i projekt.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Beskriva state-of-the-art och viktiga trender inom projektledning, projektledningsmodeller och projektarbetets organisation i industriella projekt:
   • förklara drivkrafter och utmaningar för projektledning och projektledare.
   • förklara hur beslut om projekt och produkt kommer att påverka ett företags verksamhet.
   • identifiera och redogöra för aktuella framtida trender.
   • beskriva och kunna tillämpa olika former av projektledningsprinciper, inklusive Vattenfall, Stage-gate, Vee, Lean och Agila projektformer.
   Beskriva funktionen för olika projektverktyg och några IT-verktyg för projektarbete och planering:
   • beskriva grundläggande projektledningsbegrepp och verktyg.
   • utforma en WBS enligt vedertagna principer for industriella projekt.
   • anpassa en projektlivscykelmodell enligt principer för "rolling wave"-planering- och uppföljning och anpassa denna till produktlivscykeln.
   • skriva en projektplan anpassad till ett specifikt projekt.
   • utforma och beskriva projektmål.
   • kategorisera olika projektutmaningar baserad på dess komplexitet, t.ex. med hjälp av NTCP ramverket.
   Beskriva hur projekt kan användas för att styra utvecklingsarbete i komplexa organisationer:
   • förklara och, analysera ledningsproblem i projektmiljöer med stöd av lämplig litteratur.
   • utvärdera organisationellt lärande och uppföljning i projektorganisationer.
   • jämföra och anpassa olika ramverk för projektstyrda organisationer.
   • beskriva olika roller i ett projekt, ledarskapstyper och sätt att skapa motivation i projektarbete.
   • använda litteratur för att kritiskt värdera projektledningsmodeller.

   Innehåll

   • Organisering av projekt och organisatoriska egenskaper.
   • Projektledning och lärande.
   • Projektplanering, nedbrytning av aktiviteter och styrning.
   • Utformning av team, kompetenser och arbetsformer.
   • Digitala verktyg för projektledning, portföljhantering och uppföljning (Jira, Yolean och MS Project).

   Organisation

   Kursen är organiserad kring en serie föreläsningar, obligatoriska övningar och ett projektarbete.

   Litteratur

   Shenhar, Aaron J., and Dov Dvir. Reinventing project management: the diamond approach to successful growth and innovation. Harvard Business Review Press, 2007.
   Steven R. Hirshorn, NASA systems engineering handbook rev 2 (tillgänglig online och som PDF), 2017.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För att godkännas på kursen studenterna ska ha minst godkänt betyg på en hemtentamen, minst godkänt betyg på projektarbetet och samt ha deltagit i de obligatoriska föreläsningarna och övningarna. Slutbetyget beror på resultaten från både hemtentamen och från projektarbetet.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2023-11-15: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen-salar av Dag Henrik Bergsjö
     [2024-01-10 3,0 hp, 0319]
    • 2023-11-15: Tentamensdatum Tentamensdatum 2024-01-10 Eftermiddag tillagt av Dag Henrik Bergsjö
     [3,0 hp, 0319]
    • 2023-11-15: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av Dag Henrik Bergsjö
     [2024-01-10 3,0 hp, 0319] Ges ej av institution