Kursplan för Tillverkningsteknik och digitala tillverkningsmetoder

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManufacturing processes, machines and CAM
 • KurskodIMS025
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0218 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 11 Jan 2022 fm L
  • 12 Apr 2022 em L
  • 26 Aug 2022 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna LMT202 Mekanik, TME255 Hållfasthetslära, LMS589 Materialteknik och Introduktion till maskinteknik, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Denna kurs behandlar grunderna inom tillverkning med fokus på skärande bearbetning, samt metodernas praktiska tillämpningar för att lösa verkliga problem inom industriell produktion. Användandet av material, maskiner, datorer och programvaror diskuteras med utgångspunkt från tillverkningsmetoder. Kursen börjar med grunderna inom industriell produktion, materials bearbetning och omvandling, liksom nyare tekniker såsom additiv tillverkning. Ett särskilt fokus läggs på skärande bearbetning, innefattande de mest använda metoderna för att ge tillverkade komponenter deras slutliga form. Viktiga områden introduceras såsom; programmering, utformning och automatisering av CNC-maskiner (CNC=Computer Numerical Control), NC-programmering samt CAD/CAM-teknik. Föreläsningar inkluderar fall-studier från både industri och forskning. I kursen kommer studenterna att lära sig grunderna inom tillverkningsmetoder, utformning av CNC-maskiner och CAD/CAM-teknik

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förstå grunderna inom tillverkning, materials bearbetning och nya paradigm som additiv tillverkning.
  • känna till olika skärande bearbetningsmetoder och ha insikt i deras industriella tillämpningar.
  • kunna grunderna för användande av verktygsmaskiner och maskinsystem.
  • kunna grunderna inom programmering, utformning och automation av CNC-maskiner.
  • kunna utföra praktisk NC-programmering med CAD/CAM-system.
  • ha insikt i metoder för att mäta maskiners noggrannhet och prestanda.

  Innehåll

  • Grunder inom tillverkningsteknik.
  • Gjutning, forming och additiv tillverkning.
  • Grunder inom skärande bearbetning: svarvning, borrning, fräsning, slipning, polering, okonventionella bearbetningsmetoder.
  • Verktygsmaskiner och system: utvecklingen av maskiner, maskiner för skärande bearbetning, bearbetningsceller, FMS.
  • Grunder inom programmering, utformning och automation av CNC-maskiner; virtuella maskiner och trender inom digitalisering.
  • NC-programmering med CAD/CAM-system.
  • Test av verktygsmaskiners noggrannhet/prestanda samt felanalys.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, fallstudier och handledning (laborationer). Typiska fallstudier kommer att analysera den vetenskapliga utvecklingen och den industriella slutanvändningen av tillverkningsprocesser och verktygsmaskiner. Kursen är nära länkad till Chalmers Centre for Metal Cutting Research (MCR) och är utformad för att sprida nuvarande "State-of-the-Art" inom tillverkningsteknik. Föreläsningarna ges på engelska och svenska.

  Litteratur

  • Hågeryd, L., Björklund, S., Lenner, M. & Andersson, I. 2002, Modern produktionsteknik: D. 1, 2. uppl. edn, Liber, Stockholm.
  • López de Lacalle, L. N, Lamikiz, A. 2009, Machine tools for high performance machining, Springer, London.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  • För godkänt slutbetyg (skala 3-5) i kursen krävs godkänd tentamen + godkända inlämningsuppgift + godkänd laborationskurs.
  • Slutbetyg i skala Fem, Fyra, Tre, Underkänd; baserat på tentamen.
  • Tentamen omfattar 100 p med betygsgränserna: 0 - 39 p U, 40 - 59 p betyg 3, 60 - 79 p betyg 4 och 80 - 100 p betyg 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.