Kursplan för Industriell marknadsföring

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial marketing
 • KurskodIMA044
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0106 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 11 Jan 2024 em J DIG
 • 04 Apr 2024 fm J DIG
 • 20 Aug 2024 fm J DIG
0206 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  TEK950 Finansiell styrning och TEK945 Finansiell analys och företagsvärdering.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna kunskap om hur affärsprocesser mellan företag fungerar. Dessa processer studeras dels ur det säljande företagets perspektiv, dels ur det köpande.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter genomförd kurs skall deltagarna kunna: 
  - Beskriva industriella marknaders centrala kännetecken 
  - Illustrera och analysera köpande företags grundläggande inköpsprocesser och strategier 
  - Identifiera och jämföra olika marknadsföringssituationer och deras särdrag 
  - Förstå affärsrelationers och industriella nätverks betydelse för köp- och säljprocesser 
  - Formulera och utvärdera marknadsföringsstrategier 
  - Förstå vad som kännetecknar hållbar marknadsföring och hållbar utveckling i affärsrelationer
  - Beskriva och diskutera relevanta samhälleliga och etiska aspekter inom marknadsföring. Detta inkluderar aspekter så som jämställdhet, likabehandling, mångfald, användning av stereotyper, användning av sociala medier, riktad individualiserad marknadsföring och integritet.

  Innehåll

  Affärsförbindelser på industriella marknader kännetecknas ofta av långsiktighet till följd av de produktions-, distributions- och utvecklingsanpassningar som många gånger är nödvändiga för att effektivisera verksamheten hos köpare och säljare. Hur man skapar och utvecklar affärsrelationer med andra företag är därför det övergripande temat för kursen. Ur det säljande företagets perspektiv är frågan om uppbyggandet av ett distributionssystem en central strategisk fråga. Andra viktiga moment är relaterade till företagets marknadsplaneringsprocess, från utformningen av en affärsidé till de konkreta marknadsföringsåtgärderna. För det köpande företaget är nyckelfrågan att utveckla inköpsstrategier och leverantörsrelationer som bidrar till en effektiv resursförsörjning. 

  Kursen innefattar ett sk integrerat moment på 1,5 högskolepoäng med rubriken: IOK-momentet med temat ’Hållbar marknadsföring’ fokuserar på: 
  - Hur arbetar företag med hållbarhetsfrågor i sitt marknadsföringsarbete? 
  - Vad är 'Grön marknadsföring' och hur jobbar företag med detta?
  - Vilka 'hållbarhetsaspekter' kan man ta hänsyn till vid utvecklandet av en marknadsplan?

  Organisation

  Undervisningen är upplagd som en kombination av föreläsningar, grupparbete och enskilt arbete. Genom praktikfallsarbete och gästföreläsningar från industrin ges en praktisk anknytning till de teorier och metoder som presenteras.

  Litteratur

  Meddelas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen samt poängbedömda inlämningsuppgifter

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.