Kursplan för Leading in a digital world

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLeading in a digital world
 • KurskodIKA097
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51140
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp
0219 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper


  Syfte

  Syftet med kursen är att utöka din kunskap om strategiskt tänkande  och ledarskap i en global och digital värld. Kursen ger dig en översikt över hur digitalisering och digital transformation har skapat djupa förändringar inom värdeskapande aktiviteter hos företag, branscher och samhället under de senaste åren samt en inblick i hur dessa kan påverka värdeskapande i framtiden. Framför allt fokuserar kursen på fyra teman: 1) ledarskap, 2) samhälls- och affärstransformation, 3) framväxande teknik och 4) framtidsscenarier.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Vad gäller kunskap och förståelse förväntas du efter avslutat kursmoment kunna:

  1. Förstå och redogöra för grundläggande begrepp såsom digital innovation, digitalisering, och digital transformation
  2. Förstå hur digitalisering och digital transformation påverkar företaget och konkurrensens grundstenar samt samhällets struktur

  Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
  3. Tillgodogöra sig grundläggande information kring digital teknik eller digital teknik lösning samt presentera och argumentera för ett s.k. business case kring densamma.

  Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
  4. Utvärdera och beskriva hur digitalisering och digital transformation kan påverka affärsmodeller och strategi samt värdeskapande i samhället idag och i framtiden
  5. Kritiskt värdera och diskutera digital teknik och tekniska system i förhållande till organisatoriska egenskaper och samhällets struktur

  Innehåll

  I en värld som karakteriseras av komplexitet och osäkerhet där gränser stadigt suddas ut är det viktigt att förstå de möjligheter och utmaningar digitalisering och digital transformation för med sig. Kunskap kring digital teknik och digitalisering och digital transformation är nödvändig för att förstå hur bäst en ledare kan positionera sig och skapa möjligheter och hantera utmaningar i denna nya värld.

  Kursen är organiserad efter de fyra teman ovan till vilka det är kopplade föreläsningar, seminarium och en live case projekt.

  Organisation

  Kursen kommer att ges i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarium, och en live case. Dessa kan innehålla praktiska exempel och demonstrationer.

  Litteratur

  Anges vid kursstart

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Projektredovisningar och skriftlig sluttentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2023-03-06: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
    Kursen är nedlagd