Kursplan för Lönsamhetsanalys och styrning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProfitability analysis and financial management
 • KurskodIDY024
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51112
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Dugga 5 hp
Betygsskala: TH
5 hp
 • 19 Jan 2021 em J
 • 07 Apr 2021 em J
 • 20 Aug 2021 em J
0219 Inlämningsuppgift 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Ämnet industriell ekonomi syftar bland annat till att skapa en brygga mellan teknik och ekonomi/management i industriella företag. Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
  - tillämpa grundläggande modeller för budgetering, produkt- och investeringskalkylering
  - välja lämpliga kalkylmodeller i olika situationer
  - känna till metoder för att förmedla information på ett korrekt och funktionellt sätt i akademiska rapporter
  - förstå hur ett ämnesinnehåll måste anpassas för aktuell målgrupp och situation för att bli så effektivt som möjligt
  - ta del av och formulera textkritik på ett meningsfullt sätt

  Innehåll

  - Introduktion till ekonomisk analys
  - Likviditets-resultat- och balansbudgetering samt sambandet mellan dessa
  - Grundläggande produktkalkylering och hantering av indirekta kostnader
  - Investeringskalkylering och pengars tidsvärde
  - Grundläggande kunskaper i excel
  - Vetenskap, språk och kommunikation

  Organisation

  - Föreläsningar och övningar, understödda av schemalagda konsultationer
  - Obligatoriska gästföreläsningar med individuella reflektioner
  - Obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter där excel används
  - Litteraturstudier
  - Handledning av projektarbetet

  Litteratur

  Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  - En individuell skriftlig fyratimmars tentamen
  - Individuella skriftliga reflektioner
  - Inlämningsuppgifter i excel
  - En skriftlig rapport kring projektarbetet vilket inkluderar språk och kommunikation

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-02-04: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av B Engrell
    [32019, 52435, 3], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
   • 2021-02-04: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av B Engrell
    [32019, 52435, 2], Ny tenta för läsår 2020/2021, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
   • 2020-11-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning ej tillåten
   • 2020-11-18: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-01-11 Eftermiddag till 2021-01-19 Eftermiddag av Gunnar Wramsby
    [2021-01-11 5,0 hp, 0119]