Kursplan för Project management

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management
 • KurskodIBB138
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37114
 • Max antal deltagare90 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator DIG
 • Kontakta examinator DIG
 • Kontakta examinator DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37115
 • Max antal deltagare90 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator DIG
 • Kontakta examinator DIG
 • Kontakta examinator DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Managerial Economics TEK255 or equivalent
Industrial Management TEK250 or equivalent

Syfte

The course aims to provide basic and advanced knowledge and analytical understanding about how projects can be managed in different industrial settings.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

At the end of the course students will be able to:
- Describe basic project management concepts and tools
- Apply project management theories to analyze complex industrial project environments and based on this suggest appropriate ways to plan and execute projects
- Frame, analyze and solve managerial problems in project settings showing an advanced analytical understanding of project management.
- Formulate, plan, execute and terminate projects of a not too complicated nature.

Innehåll

The course is about concepts, methods and contexts, where tasks and resources are managed in project form rather than in a traditional hierarchical organizational form. Project is becoming the dominant method to handle daily work, improvements and innovation in most industrial settings. For that reason, project management skills and analytical understanding are crucial for most undergraduate and graduate students, especially engineering students. The course contains both a basic and an advanced component. The basic component provides an understanding about basic concepts and management methods related to project work. The advanced component is based on up-to-date research about complex dynamics and challenges affecting projects, such as self-organizing teams and goal-seeking project environments, political processes and company culture, leadership and followership in projects, or knowledge integration and knowledge transfer from project to project. Many of the course’s themes and topics take their starting point in innovation and development projects.

Organisation

The course has three main components: lectures, experienced-based seminars and literature seminars. The seminars require active participation and preparation.

Litteratur

The course literature will be decided at the start of the course.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination (7,5 hp)

The overall course grade is graded U/3/4/5.

See more detailed information in the Course PM (available at the latest one week before the start of the course).

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.