Kursplan för Kvantfysik

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuantum physics
 • KurskodFUF040
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik med fysik, Teknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57114
 • Max antal deltagare170
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Inlämningsuppgift 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Tidigare kurser i matematik, mekanik och fysik.

  Syfte

  Denna första kurs syftar till att deltagaren ska bekanta sig med kvantfysikens grundläggande principer och experimentella nödvändighet samt utveckla baskunskaper som följande kurser ska bygga på. Deltagaren ska genom kursen skaffa sig de matematiska och konceptuella verktygen för att beskriva fysikaliska system i ett kvantmekaniskt sätt och tillämpa dessa verktyg för att förutsäga praktiskt relevanta kvantmekaniska fenomen. Kursen syftar vidare till att ta fram kopplingen mellan kvantmekaniska begrepp och klassisk fysik, kemi och teknologiska tillämpningar. Betoningen ligger på problemlösning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva kvantmekaniska system genom att använda kvanttillstånd, vågfunktioner och sannolikhetsamplituder.
  • Förutsäga partikelrörelse i endimensionella och tredimensionella (sfäriskt symmetriska) potentialer, inklusive "partikel i en låda", den harmoniska oscillatorn och väteatomen.
  • Förklara kvantmekaniska fenomen med hjälp av vågfunktionens kollaps, interferens och osäkerhetsprincipen.

  Innehåll

  1. Experimentell bakgrund: varför behövs kvantfysik?
  2. Sannolikhet och sannolikhetsamplituder
  3. Tillstånd och vågfunktioner
  4. Position- och rörelsemängdsoperatorer samt Hamiltonianen
  5. Mätning och väntevärden
  6. Tidsberoende och tidsoberoende Schrödingerekvationer
  7. Fria partiklar
  8. Endimensionella potentialer: bundna tillstånd, spridning och tunnling
  9. Den harmoniska oscillatorn
  10. Tidsoberoende störningsteori
  11. Rotationer, rörelsemängdsmoment och spinn
  12. Väteatomen

   

  Organisation

  Föreläsningar och räkneövningar.

  Litteratur

  "Introduction to Quantum Mechanics" av David J. Griffiths

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Inlämningsuppgifter (20 % x 3), obligatorisk dugga (40 %) och frivilligt muntlig tentamen. För att bli godkänd krävs minst 40 % av totala poängen i både inlämningsuppgifterna och duggan separat.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.