Kursplan för Kvantfältteori

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuantum field theory
 • KurskodFUF020
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85154
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Speciell relativitetsteori och kvantmekanik på kandidatnivå.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge en introduktion till relativistisk kvantfältteori (QFT) och dess mest fundamentala processer inom partikelteori. Studenten kommer att kunna behandla fält med spin 0, 1/2 och 1 (dvs, Klein-Gordon-, Dirac-, Maxwell-, och Yang-Millsfält) och med hjälp av Feynmanregler härleda och analysera tvärsnitt och sönderfallstider i störningsteori. Kursen ger också insikt i några aspekter av kvantfältteori som behövs för att förstå hur man argumenterar för standardmodellen inom elementarpartikelfysiken.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter att ha tagit kursen kommer studenten att kunna använda kvantfältteori för att härleda egenskaperna hos några fundamentala processer såsom: elektron-elektron-spridning (Moeller-spridning), electron-positron-spridning (Bhabha-spridning), Compton-spridning, samt myon och hadron-produktion i electron-positron-annihilation. Studenten kommer även att ha förmågan att härleda Feynman-regler för mer generella teorier och studera spridningsprocesser i ledande ordning i störningsteori. Några mer avancerade aspekter, som Yang-Mills-teorier och loop-korrektioner kommer även att diskuteras. Studenten kommer sedan att vara väl förberedd för att ta mer avancerade kurser som renormeringsteori etc.  Innehåll

  Introduktion. Vad är kvantfältetori? Spin 0, 1/2 och 1 fält, störningsteori, spridningsmatrisen, Feynman-diagram, tvärsnitt och halveringstider, elementära processer i kvantelektrodynamik (QED). Avancerade aspekter som strålningskorrektioner och icke-abelska Yang-Millsteorier.

  Organisation

  Kursen baseras på föreläsningar med inslag av räknade exempel och övninga, e

  Litteratur

  An Introduction to Quantum Field Theory, Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder Addison-Wesley Advanced Book Program (now Perseus Books)(1995).

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Hemproblem samt en obligatorisk muntlig tentamen

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.