Kursplan för Matematisk fysik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-09-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical physics
 • KurskodFTF131
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57111
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0100 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser om differentialekvationer, komplex analys och linjär algebra.

Syfte

Matematiken har visat sig så framgångrik när det gäller att beskriva naturfenomen att den kan betraktas som fysikens språk. I denna kurs är avsikten att fräscha upp matematikkunskaperna du förvärvat i andra kurser och tillämpa dom på olika fysikaliska system. Några nya matematiska tekniker kommer du också att lära dig. Fokus ligger på analytiska metoder, numeriska beräkningar diskuteras bara i undantagsfall.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- ställa upp och analysera kvantitativa modeller för naturliga fenomen - tillämpa både exakta och approximativa metoder för beräkning av summor och integraler och för att lösa differential och integralekvationer - formulera fysikaliska lagar i termer av variationsprinciper och diskutera följderna av variationsprinciper på uppträdandet hos fysikaliska system - utföra symmetrianalyser av enkla system

Innehåll

1. Differentialekvationer: en översikt. 2. Integralberäkningar: residykalkyl, sadelpunktsmetoden. 3. Hilbertrum. 4. Greenfunktioner. 5. Integralekvationer: separabla kärnor, Neumannserier, Schmidt-Hilbert teori. 6. Variationskalkyl: funktionalderivator, Eulers ekvation. 7. Inledande grupp- och representationsteori. 8. Några grundläggande begrepp i topologi. 

Organisation

Föreläsningar och övningsräkningar.

Litteratur

Se http://fy.chalmers.se/~tfkhj/MF.html.

Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter för betyg 3; inlämningsuppgifter och muntlig tentamen för betyg 4 eller 5

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-09-10: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Henrik Johannesson
   [2022-04-13 4,5 hp, 0100] Ges av institution
  • 2021-09-10: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Henrik Johannesson
   [2022-08-22 4,5 hp, 0100] Ges av institution
  • 2021-09-10: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Henrik Johannesson
   [2022-01-10 4,5 hp, 0100] Ges av institution
 • Ändring gjord på kurs:
  • 2021-09-10: Examination Examination ändrat av PA/UOL/Examinator
   Ändrat skriftlig till muntlig