Henrik Johannesson

  • Professor emeritus, Institutionen för fysik, GU