Kursplan för Engelska

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-09-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnglish
 • KurskodFSP055
 • Omfattning7,5 Förutbildningspoäng
 • ÄgareSPRAK
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99112
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Hemtentamen 7,5 fup
Betygsskala: UG
3,7 fup3,8 fup0 fup0 fup0 fup0 fup

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99126
 • Max antal deltagare20
 • Min. antal deltagare10
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Hemtentamen 7,5 fup
Betygsskala: UG
0 fup0 fup3,7 fup3,8 fup0 fup0 fup

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

Engelska 5

Kursspecifika förkunskaper

Kursen riktar sig i första hand till studenter med grundläggande kunskaper i engelska som behöver träna på att tala och skriva på engelska.

Syfte

Syftet med kursen är att förbereda studenter som behöver använda engelska under sina studier på Chalmers. Kursen riktar sig därför i första hand till studenter på grundläggande nivå som behöver stärka sin förmåga att tala, skriva och förstå engelska.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • uttrycka sig tydligt i både tal och skrift i förberedda situationer. Det centrala i kursen är med andra ord att stärka studenters kommunikativa kompetens.
 • på ett tydligt och effektivt sätt välja ut, strukturera och presentera material från sitt eget ämnesområde för en publik som inte är experter inom detta ämnesområde.
 • förstå, sammanfatta och omformulera huvudinnehållet ur muntliga presentation i både tal och skrift.
 • använda ett processinriktat arbetssätt vid arbete med muntliga presentationer och text.

Innehåll

Muntlig färdighet tränas genom diskussioner, presentationer i små grupper och labbövningar. Särskild vikt ges åt korrekt uttal, betoning och intonation.

Studenterna ger flera presentationer i små grupper och sammanfattar innehållet i andra studenters presentationer både skriftligt och muntligt. I kursen introduceras därför ord och fraser som är vanliga i muntliga presentationer liksom strukturer för muntliga presentationer.

Skriftlig färdighet tränas via skrivandet av korta texter.

I kursen tränas också grammatik, fonologi och vokabulär med den enskilde studentens behov som utgångspunkt.

Organisation

Kursen löper över två läsperioder. De flesta aktiviteterna i kursen görs elektroniskt, men i kursen ingår även tre eller fyra tillfällen där lärare och studenter träffas för lektion i sal. Studenterna genomför en serie övningar och uppgifter som ska förberedas och/eller slutföras mellan lektioner. Aktivt deltagande under lektioner är av yttersta vikt.

Litteratur

Rekommenderad:

Studiematerial tillgängligt via kurshemsidan på Canvas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriska uppgifter: muntliga presentationer, texter, sammanfattningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-09-14: Inställd Ändrat till inställd av PA
   [Kurstillfälle 2] Inställt