Kursplan för Engelska för ingenjörsstudenter

Kursplan fastställd 2021-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnglish for engineers
 • KurskodFSP046
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSPRAK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99114
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0110 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
3 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99121
 • Max antal deltagare50
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0110 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp4,5 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Särskild behörighet

  Engelska 5

  Kursspecifika förkunskaper

  För att bli antagen till kursen krävs minst 55% i Master's diagnostic English test.

  Länk till Master's diagnostic test: https://engonline.chalmers.se/ (Logga in med ditt CID)

  Syfte

  Kursens mål är att ge studenten verktyg för att kunna förbättra sin språkliga nivå i engelska i olika kommunikativa sammanhang. Detta innebär att studenten skall ha tillräckliga kunskaper i engelska för såväl akademiska studier på Master's-nivå som för arbetslivet.

   

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Den framgångsrika studenten ska kunna använda effektiv och lämplig engelska för högre akademiska studier och yrkesrelaterade situationer, vilket innebär att:
  • skriva och bearbeta olika texter, både akademiska och yrkesorienterade.
  • välja ut och strukturera information i stycken, avsnitt och kapitel utifrån ett läsarperspektiv.
  • anpassa och presentera information på ett effektivt sätt i olika kommunikationssituationer.
  • analysera meningar ur ett grammatiskt perspektiv och bearbeta för effektiv kommunikation.
  • ge och ta emot konstruktiv kritik på skriftliga och muntliga arbeten.
  • bearbeta läsmaterial för att använda i akademiska texter.
  • använda referenser på ett lämpligt och korrekt sätt

  Innehåll

  English for Engineers är en valbar engelsk kommunikationskurs för alla studenter på Chalmers. Kursen går över två läsperioder och fokuserar på skriftlig och muntlig träning. Aktiviteterna i kursen handlar om att:

  • skriva och bearbeta akademiska texter (t.ex. sammanfattningar av artiklar)
  • ge en presentation
  • skriva yrkesorienterade dokument t.ex. jobbansökning, epost, proposal
  • öva muntlig kommunikation på engelska (t.ex. informella och formella presentationer, möte)
  • ge konstruktiv kritik på skriftliga och muntliga arbeten
  • diskutera interkulturell kommunikation
  • konstruera effektiva meningar och stycken
  • diskutera formell och informell stil 
  • gå igenom grundläggande grammatikstruktur

  Organisation

  Studenterna träffas en gång per vecka i seminarieform. Seminarierna fördelas på föreläsningar, diskussioner och aktiviteter där emfas ligger på generell skriftlig språkfärdighet i akademiska och yrkesrelaterade situationer. Detaljerad återkoppling ges på studentarbeten. Detta är en "blended learning" kurs som innebär att vissa seminarier / aktiviteter kommer att ske digitalt. 

   

  Litteratur

  Kursmaterial finns tillgängligt på kurshemsidan. Chalmers egna webbaserat verktyg används, t.ex. Engonline (ett grammatikvertyg) och writing.chalmers.se (en skrivguide). Se kurshemsidan för mer information. 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Slutbetyget för kursen baseras på skriftliga och muntliga uppgifter som görs under både läsperioder.

   

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.