Kursplan för Fysik

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPhysics
 • KurskodFFY402
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53122
 • Max antal deltagare75
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0221 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 31 Maj 2024 fm J
 • 06 Okt 2023 fm J
 • 21 Aug 2024 fm J
0321 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Matematikkurser i årskurs 1

  Syfte

  Kursen syftar till att göra deltagarna bekanta med grundläggande generella begrepp inom fysiken. Vidare syftar den till att ge deltagarna en översikt och en problemlösningsförmåga inom mekanikens begrepp och lagar, vågrörelser inom mekanik och optik samt delar av modern fysik, såsom relativitetsteori och kvantmekanik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom mekanik och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom vågrörelselära och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom modern fysik och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Kunna omsätta teoretiska kunskaper inom områdena mekanik, vågrörelselära och modern fysik i en experimentell kontext för att därmed kunna tillskansa sig ny kunskap.

  Innehåll

  Kursen introducerar deltagarna till fysik och behandlar de för fysiken tre centrala områdena mekanik, vågrörelselära samt modern fysik.

  Inom mekaniken behandlas bland annat följande begrepp: Rörelse i en, två och tre dimensioner, Newtons rörelselagar, arbete och kinetisk energi, potentiell energi och energilagring, rörelsemängd, impuls och kollisioner, rotation av fasta kroppar samt dynamiken för rotationsrörelse.

  Inom vågrörelseläran behandlas bland annat följande begrepp: Periodisk rörelse, mekaniska vågor, akustiska vågor, elektromagnetiska vågor, ljusets natur och spridning, geometrisk optik, interferens samt diffraktion.

  Inom den moderna fysiken behandlas bland annat följande begrepp: Relativitetsteori, fotoner, partiklar som beter sig som vågor samt kvantmekanik.

  Organisation

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, räknestugor och laborationer.

  Litteratur

  University Physics av Young och Freedman. Förlag: Pearson education limited. Utgåva 2019. ISBN: 9781292314730.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen avslutas med en skriftlig tentamen bestående av beräkningsuppgifter och ibland någon beskrivande uppgift. I kursen ingår frivilliga duggor. Slutbetyg erhålles då såväl tentamen som laborationskurs godkänts.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.