kf99wejo_Jonathan_Weidow

Jonathan Weidow

  • Programansvarig, Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår
  • Docent, Materialfysik, Fysik