Kursplan för Optik

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOptics
 • KurskodFFY091
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57112
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0194 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 28 Maj 2024 fm J
 • 07 Okt 2023 fm J
 • 26 Aug 2024 em J
0294 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  EEF031 eller motsvarande samt grundläggande kunskaper i Matlabprogrammering .

  Syfte

  Kursen Optik ska ge deltagarna en grundläggande förståelse av fysiken bakom klassisk optik och modern fotonik, och redskap för framtida verksamhet inom området, bl.a. genom utvecklandet av egna datorprogram för att simulera viktiga optiska fenomen och tillämpningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter kursen ska deltagaren kunna ange för- och nackdelar med våg- respektive partikelmodellen för ljus, och kunna förklara och analysera med analytiska och numeriska metoder
  - linser, speglar och andra tunna optiska komponenter
  - diffraktiva komponenter
  - polarisationsändrande komponenter
  - avbildande system i vanligt ljus
  - system som mäter eller påverkas av ljusets koherens
  - optiska vågledare, främst optiska fibern
  samt känna till något om funktionen hos olika ljuskällor inklusive lasern.

  Innehåll

  Översikt av EM-fältteori, planvågsuppdelning inkl den numeriska metoden propagation of angular spectrum (PAS), Huygen-Fresnels princip inkl de fyra tumreglerna för propagation, tunna optiska komponenter, reflektion och transmission vid gränsytor, diffraktion, polarisation, avbildning med fyra olika metoder bl.a. geometrisk optik, koherens, vågledning inkl den numeriska metoden beam propagation method (BPM), optiska fibern, ljuskällor, lasern och fotonmodellen för ljus.

  Organisation

  Fyra moment ingår i kursen: Hemuppgifter/datorlaborationer (5 st, frivilliga), laborationer (2 st, obligatoriska), övningar (6 st) och föreläsningar (14 st).

  Litteratur

  Kursen har ingen kursbok. Innehållet i kursen definieras av föreläsningar (som finns i häftet Föreläsningsanteckningar med kommentarer), övningar, hemuppgifter (HUPPar) och deras uppföljningar samt laborationer. Men om man vill kan man som referens använda t.ex. Optics av E. Hecht som finns som e-bok på Chalmers bibliotek, eller Physics of Light and Optics av J. Peatross and M. Ware som kan laddas ned gratis från internet.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För godkänd kurs krävs att båda laborationerna är godkända, samt godkänt resultat på tentamen. Tentamen är skriftlig och innehåller kontrollfrågor på hemuppgifterna, diskussions- och problemlösningsuppgifter av den typ som behandlas på övningarna samt sannolikt någon fråga relaterad till laborationerna. Hemuppgifterna kan dessutom ge bonuspoäng till tentamen. Betygsgränserna på tentamen, inklusive bonuspoäng, är 30 p (betyg 3), 40 p (betyg 4) och 50 p (betyg 5) av maximalt 60 p (utan bonus).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.