Kursplan för Mekanismerna bakom miljöförändringar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnScience of environmental change
 • KurskodFFR166
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPTSE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 28122
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 30 Okt 2020 fm J
 • 07 Jan 2021 fm J
 • 27 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att ge en naturvetenskaplig grund för förståelsen av viktiga processer och mekanismer bakom orsaken till olika miljöproblem, liksom för deras lösningar. Detta särskilt avseende på:
 1. Processer inblandade i responser och effekter från människans inverkan på jordens ekosystem och funktioner, som till exempel kolcykeln.
 2. Faktorer som påverkar omfattningen av mänskliga effekter på jordens system, till exempel från olika utsläpp.
 3. Mekanismer som påverkar de biofysiska potentialerna för att mildra människans inverkan på jordens ekosystem, till exempel minskningar av olika utsläpp.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara och tillämpa grundläggande natur- och miljövetenskapliga koncept och modeller
 • Förklara viktiga egenskaper och processer i jordens system som är av betydelse för att förstå miljöförändringar
 • Tillämpa dessa kunskaper för att förklara de processer som är involverade i miljöförändringar
 • Utföra enkla beräkningar relaterade till jordsystem och miljöförändringar

Innehåll

1) Översikt

Kursen börjar med en översikt över de viktigaste miljöförändringarna, och de risker de utgör för mänskligheten.


2) Grundläggande kemi och fysik för att förstå miljöförändringar

Därefter ger kursen en översikt över grundläggande kemiska och fysiska begrepp och modeller som är viktiga för att förstå och analysera miljöförändringar.


3) Jordsystemet och dess komponenter

En annan viktig grund för att förstå miljöförändringar är kunskap om de olika delarna av jordens olika system. Kursen ger en översikt av atmosfärens och oceanens egenskaper, samt mer djupgående beskrivningar av klimatsystemet och de biogeokemiska cyklerna av kol, kväve och fosfor.


4) Miljöförändringar orsakade av mänskligheten

Invävd i beskrivningen av jordens olika system ger kursen djupgående redogörelser av olika miljöförändringar orsakade av människan. Kursen fokuserar särskilt på global uppvärmning och klimatförändringar. Andra miljöförändringar som behandlas närmare inkluderar havsförsurning, övergödning, smog och andra luftföroreningar, samt uttunning av ozonlagret.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter och räkneövningar.

Litteratur

Archer, 2012. Global Warming, 2nd edition, John Wiley & Sons Ltd

Kompletterande material tillgängligt på kurshemsidan (gratis)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifterna ger extrapoäng som läggs till tentaresultatet.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-10-07: Examinator Examinator ändrat från Stefan Wirsenius (frtswi) till Daniel Johansson (danjoh) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten