Kursplan för Mekanik 2

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics 2
 • KurskodFFM521
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57145
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 03 Jun 2021 fm J
 • 09 Okt 2020 fm J
 • 16 Aug 2021 fm J
0212 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikingenjörens verktyg, Linjär algebra och geometri, Inledande matematisk analys, Matematisk analys, fortsättning samt Mekanik 1 eller motsvarande mekanikkurs.

Syfte

Kursen är en direkt fortsättning av Mekanik 1 och syftar också till att
1) ge en god förståelse för mekanikens grundbegrepp, som utgör en nödvändig bas för alla vidare fysikstudier.
2) ge vana i att översätta ett fysikaliskt problem till en matematisk modell, och att analysera denna genom att utveckla kunskaper från tidigare kurser.
3) fortsätta spåret av kommunikationsinslag från tidigare kurser.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kinematik och dynamik för stela kroppar- Studenten skall använda sin förståelse för partikelsystem för att kunna härleda och tillämpa lagar för rotations- och translationsrörelse. En djup förståelse av samband mellan kinematiska och dynamiska kvantiteter eftersträvas.

Rörelse i icke-inertiala system - Studenten skall få förståelse för fiktiva krafter i princip och allmänhet, och speciellt centrifugal- och coriolis krafter vid roterande referenssystem.

Svängningsrörelse - Studenten skall kunna tillämpa sina kunskaper från matematikkursen om dämpad/odämpad fri/tvungen harmonisk svängningsrörelse på olika exempel.

Grundläggande principer: Symmetrier, konserveringslagar,  Galileisk invarians och relativitetsprincipen.

Analytisk mekanik - Studenten skall ha erbjudits en inledande bekantskap med analytisk mekanik. Studenten skall kunna studera enklare partikelsystem med hjälp av Lagrange formalism.

Utveckla kommunikation - Att kunna presentera grundläggande mekaniska koncept i skrift.

Övergripande - Kunskap från alla ovanstående områden skall kunna användas selektivt i problemlösning. Studenten skall självständigt kunna sålla ut relevant information i en uppgift för att sedan formulera ett renodlat mekanikproblem, välja metoder och verktyg från mekanik- och matematikkurserna och lösa problemet samt kommunicera detta i teknisk och vetenskaplig text.

Innehåll

Kinematik för stela kroppar i planet
Dynamik för stela kroppar i planet
Roterande koordinatsystem och tröghetskrafter
Kinematik och dynamik för stela kroppar i rummet.
Svängningsrörelse

Symmetrier, konserveringslagar, relativitetsprincipen

Analytisk mekanik

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar, uppgifter på nätet,  samt  några obligatoriska inlämningsuppgifter som tar formen av miniprojekt.

Litteratur

Annonseras på kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment


Skriftlig tentamen samt projektet  i form av inlämningsuppgifter. Ett obligatoriskt krav är att bli godkänd på dessa inlämningsuppgifter under kursens gång, samt att få ett godkänt resultat på en liknande uppgift på tentan. På tentan kan maximalt en timme ägnas åt redovisning av slumpmässigt vald obligatorisk uppgift. Tentamensskrivningen består av sex uppgifter, varav en uppgift räknas enbart till projektredovisningen. Övriga fem uppgifter är betygsgrundande för hela kursen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-03-12: Examinator Examinator ändrat från Stellan Östlund (ostlund) till Martin Cederwall (tfemc) av Viceprefekt/Studierektor
   [Kurstillfälle 1]