Kursplan för Mekanik

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics
 • KurskodFFM332
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKEF
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik med fysik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 54115
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0102 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2021 fm J
 • 10 Okt 2020 em J
 • 25 Aug 2021 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter att studenterna har vissa matematiska förkunskaper, t. ex. trigonometri och vektoroperationer på gymnasienivå.

Syfte

Kursen har tre huvudsyften: Ge en god förståelse för mekanikens grundbegrepp, som utgör en nödvändig bas för alla vidare fysikstudier. Ge vana i att översätta ett fysikaliskt problem till en matematisk modell, och att analysera denna genom att tillämpa kunskaper från matematikkursen. Ge träning i att presentera sina beräkningar och resonemang i tal och skrift på ett strukturerat och lättförståeligt sätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Uppskatta rollen av mekaniken i naturvetenskap
 • Tillämpa linjär algebra och trigonometri för att kunna analysera stelkroppsekvivalenta system av krafter och vridmoment.
 • Analysera situationer med statiskt bestämd jämvikt.
 • Använda friktionskraftens speciella egenskaper i fall av jämvikt, gränsfall av jämvikt eller rörelse.
 • Räkna masscentrum av sammansatta kroppar.
 • Använda de vanligaste koordinatsystemen för att beskriva partikelrörelse.
 • Analysera och förutse partikelsystem i rörelse och tillämpa konserveringslagar: energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment.
 • Analysera enkla exemplar av stel kroppens dynamik.
 • Tillämpa sina kunskaper från matematikkursen om dämpad/odämpad fri/tvungen svängningsrörelse på olika exempel.

Innehåll

 • Introduktion
 • Kraftgeometri
 • Jämviktslära
 • Masscentrum
 • Friktion
 • Partikelns kinematik
 • Partikelns kinetik
 • Svängningsrörelse
 • Dynamik för partikelsystem
 • Grundläggande begrepp om rörelse av stela kroppar i 2 dimensioner

Organisation

Kursen använder den "omvänt klassrummet" metoden, dvs, "hemläxan" består av att följa videoinspelningar om teori delen av kursen. Klassrumstid används istället för mer laborativt arbete samt frivilliga mini-duggor.

I kursen ingår en laboration om "Svängningar" med labbrapport som ger bonus poäng.

Labbrapport ska skrivas i LaTeX. En inledande presentation av programvaran samt olika konsultationstillfällen ska erbjudas under kursgång.

Litteratur

Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson, Mekanik, Studentlitteratur, Upplaga 3.1 (2013)

Examination inklusive obligatoriska moment

Samtliga lärandemål ovan examineras genom skriftlig tentamen.
Mini-duggorna fokuserar på en del av kursen i taget.
Laborationen testar förmåga att jobba i grupp, samt skriva rapport.