Kursplan för Elektriska nät och system

Kursplan fastställd 2022-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical circuits and systems
 • KurskodESS116
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57140
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2022 fm J
 • 03 Jan 2023 fm J
 • 18 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Linjär algebra, inledande matematisk analys, komplex matematisk analys, mekanik 1

Syfte

Kursen skall ge kunskaper i grundläggande metoder för analys av analoga elektriska och elektroniska kretsar. Här ingår även kännedom om egenskaper hos vanliga passiva kretselement, källor, dioder, transistorer och operationsförstärkare. Dessutom ska kursen ge kunskaper i hur man kan betrakta en elektrisk krets som ett system där begrepp som överföringsfunktion, frekvenssvar och återkoppling lärs ut.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Analysera passiva linjära elektriska kretsar för likström och stationär växelström
 • Använda beräkningsmetoder för att studera transienta förlopp i elektriska kretsar
 • Analysera aktiva elektriska kretsar som innehåller dioder, transistorer och operationsförstärkare
 • Kunna betrakta en elektrisk krets som ett system och analysera dess tids- och frekvenssvar
 • Förstå begreppen motkoppling och stabilitet
 • Förklara uppbyggnad av en oscillator och ett aktivt filter
 • Använda ett datorbaserat verktyg för att analysera elektriska kretsar

Innehåll

 • Allmänt om elektriska nät. Begreppet källor för spänning och ström
 • Passiva kretselement: Resistans, kapacitans och induktans
 • Effekt
 • Kirchhoffs lagar
 • Beräkningsmetoder för likströmsnät
 • Beräkningsmetoder för stationära växelströmsnät 
 • Begreppet impedans
 • Komplex effekt.
 • Beräkning av transienter i kretsar med eller utan begynnelseenergi.
 • Introduktion till linjära tidsinvarianta system. Begreppet överföringsfunktion.
 • Diodkretsar
 • Transistorkretsar (Bipolära transistorer och fälteffekttransistorn (MOSFET)). Arbetspunktsberäkning och småsignalschemor.
 • Operationsförstärkaren.
 • Analys av kretsar i tids- och frekvensdomänen. Bodediagrammet.
 • Motkopplade förstärkare. Stabilitet (amplitud- och fasmarginal)
 • Oscillatorkretsar
 • Aktiva filter

Organisation

 • Föreläsningar och övningar.
 • Laborationer (3 st).
 • Frivillig dugga.

Litteratur

Elektriska nät. C. Davidson & P.G. Hofvenschiöld. Studentlitteratur 2001.
Analog elektronik. 3e uppl. B. Molin. Studentlitteratur 2020.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt godkända laborationer. En frivillig dugga som kan generera bonuspoäng till den ordinarie tentan (och två omtentor direkt därefter) ges under kursens gång.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.