Kursplan för Energiteknik

Kursplan fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnergy technology
 • KurskodENM160
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53116
 • Max antal deltagare90
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2022 fm J
 • 13 Apr 2022 fm J
 • 26 Aug 2022 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser inom termodynamik, transportprocesser och grundläggande kemiteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge blivande kemitekniker kunskaper kring en kemisk processindustris energisystem och dess komponenter, bl.a. ångpannor, processugnar, värmeväxlare, kompressorer och turbiner. Enklare dimensioneringar av olika komponenter genomförs, där kunskaper från tidigare kurser kring till exempel kraftvärme och värmeöverföring tillämpas, utökas och till viss del fördjupas, samtidigt som nya områden som förbränningsteknik introduceras.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för industrins energisystem och funktionen hos dess huvudsakliga komponenter, bl.a. ångpannor, processugnar, värmeväxlare, kompressorer och turbiner.
 • genomföra enklare dimensionering och prestandaberäkningar för industriella energisystem samt kraftvärmeanläggningar baserade på gas och fastbränsle.
 • använda grundläggande begrepp och teori för värmeöverföring i samband med förångning, kondensation och strålning samt kunna tillämpa dessa i enklare fall.
 • genomföra enklare dimensionering och utvärdering av värmeväxlare och turbomaskiner.
 • genomföra förbränningstekniska beräkningar och tillämpa dessa på energitekniska processer.

Innehåll

Industriella energisystem och dess komponenter, bl.a. ångpannor, processugnar, värmeväxlare, kompressorer och turbiner. Tekniskt tillämpad termodynamik avseende kraft-, värme- och kraftvärmeproduktion. Tekniskt tillämpad värmeöverföring, genom konvektion, fasövergång och strålning. Värmeväxlarteknik. Teknisk förbränningslära.

Organisation

Kursen är en läs-, teori-, beräknings- och laborationskurs. Den handleda undervisningen är uppbyggd kring: föreläsning, övning, projektuppgift, laboration och studiebesök.

Litteratur

Welty m.fl., Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer.

Formel- och tabellsamling - Termodynamik med Energiteknik

Kurskompendium i Energiteknik

Räkneövningshäfte ENM160

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom godkänd skriftlig tentamen samt godkända projektuppgifter och laboration. På godkänd tentamen ges betyg 3, 4 eller 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.