Kursplan för Värme, ventilation och luftbehandlingsteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHeating, ventilation and air conditioning systems engineering
 • KurskodENM045
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 39112
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kunskap i tillämpad termodynamik, strömningslära, värme- och massöverföring, energiteknik.

  Syfte

  • Energieffektiv byggnadsutformning, konsekvenser av utformning och drift på tekniska system och energianvändning.
  • Krav på inomhus- och arbetsmiljö i byggnader, fordon etc. för att främja god hälsa och utmärkta levnads- och arbetsförhållanden
  • Generell utformning, funktion och reglering av tekniska system för värme, kyla och ventilation I syfte att uppfylla ställda krav på inomhusmiljön
  • Grundläggande arbetssätt för komponenter för luftkonditionering och luftdistribution såsom värmare, kylare, fuktare, fläktar, pumpar och kylmaskiner.
  • Konsekvenser av tillgängliga energiförsörjningssystem och aktuella temperaturnivåer på utformning av tekniska system för klimathållning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  •  Förklara och kvantifiera på vilket sätt krav på inomhusklimatet påverkar energianvändningen och därmed behovet av energieffektiv utformning av tekniska system för klimathållning samt goda reglermöjligheter av dessa.
  • Beskriva och förklara funktionen för vanliga tekniska system för värme, kyla och ventilation.
  • Ange de viktigaste faktorerna för ett lämpligt val, utformning och reglering av tekniska system för värmning, kylning och ventilation
  • Bestämma och använda dimensionerande data för enskilda komponenter för att beräkna energi- och effektbehov för olika alternativa tekniska lösningar
  • Använda ett tillståndsdiagram för fuktig luft för att göra uppskattningar av värme-, kyl-, fuktnings- och avfuktningsbehov för luftbehandlingskomponenter och system.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på behovsanalyser av inomhusmiljökrav och på alternativa systemlösningar för att tillgodose luftkonditioneringsbehov. Inomhusmiljö avser här ett brett tillämpningsområde och kan exempelvis avse ett bostadsrum, ett kontor, en sjukhussal, ett snabbköp, ett kyllager, en processindustri-lokal, passagerarutrymmet i bilar, bussar, tåg, flygplan etc. Fokus är dock på byggnader till följd av dess dominerande roll vad gäller energianvändning globalt sett.

  Organisation

  Kursen ges i form av föreläsningar och räkneövningar samt konstruktionsuppgifter.

  Litteratur

  Kurslitteratur från avdelningen

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinering sker i form av en skriftlig tentamen som består av teorifrågor samt räkneuppgifter. Genomförda och godkända övningsprojekt är också ett krav för att bli godkänd på kursen. Betygsskala 3-5 används för godkänt.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.